biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Ogłoszenia
UWAGA !!!

W dniu 07.03.2019r. (czwartek) od godz. 900
będziemy w przedszkolu gościć Kino Sferyczne

Godziny seansów w poszczególnych oddziałach:

900 – 945             Pszczółki

945 – 1030          Biedronki

1030 – 1115       Żabki

1115 – 1200       Motylki

1200 – 1245       Krasnale

1245 – 1330     Jeżyki

Więcej informacji mogą Państwo przeczytać https://sferycznekino.pl


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Od 01 marca 2019r. do 30 marca 2019r.dostępne będą elektroniczne wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice.

Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie
ze wskazówkami systemu „NABÓR VULCAN”.

Wygenerowane, wydrukowane i podpisane Wnioski wraz  z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji)
w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2019r. do godz. 15.00.

Jeżeli któryś z rodziców nie ma możliwości złożenia wniosku elektronicznie wówczas istnieje możliwość pobrania wniosku w sekretariacie przedszkola, wypełnienie i złożenie go. Zostanie on wprowadzony do elektronicznego systemu.

8 kwietnia 2019r. o godz. 1200 zostaną podane do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

do 12 kwietnia Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia   postaci pisemnego oświadczenia.

15 kwietnia Przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga !!!

Przy takiej samej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszenia


UWAGA !

Dyrektor oraz Nauczyciele w porozumieniu z Radą Rodziców apelują do wszystkich Rodziców o

przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola.

Zgodnie ze Statutem Przedszkola § 25 pkt. 5, cyt. „rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel)”.

Rodzice dzieci wykazujące objawy choroby będą zobowiązani
do przyniesienia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe.

Ponadto zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauczycielki mają obowiązek codziennie przebywać z wszystkimi dziećmi na polu. Nie ma możliwości pozostawienia w przedszkolu dzieci, po przebytych chorobach bez opieki nauczyciela.

Bardzo prosimy do stosowania się do obowiązujących przepisów.Linki