biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Ogłoszenia
Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, iż dnia 27.06.2018r. (środa) o godz. 1500
odbędzie się zebranie dla Rodziców nowo przyjętych dzieci 3 letnich.


Bezpieczne wakacje 2018

Zbliżają się wakacje, dlatego ważne jest , aby przebiegały  w bezpiecznych warunkach .

Przed rozpoczęciem wakacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do zapoznania się  z „Poradnikiem bezpiecznego wypoczynku” . Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek . Można też sprawdzić sprawdzenia wiarygodność organizatora  za pośrednictwem bazy danych o wypoczynku dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.men.gov.pl.

Przydatne serwisy internetowe poświęcone bezpiecznemu wypoczynkowi:

  • W serwisie www.bezpiecznyautobus.gov.pl, wpisując numer rejestracyjny pojazdu, można otrzymać bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje, ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową.
  • Warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polak za granicą” www.polakzagranica.msz.gov.pl, gdzie znajduje się bezpłatna aplikacja iPolak – niezbędnik w podróży. Aplikacja zawiera aktualne ostrzeżenia dla podróżujących publikowane przez MSZ.
  • Rejestracja podróży zagranicznej przez bezpłatny serwis „Odyseusz” www.odyseusz.msz.gov.pl. Dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa, a w razie sytuacji kryzysowych mogła udzielić szybkiej i skutecznej pomocy.
  • Zaleca się organizatorom wypoczynku letniego, kierownikom wycieczek, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało informację o bezpiecznym spędzeniu czasu podczas wakacji, m.in. program „Kręci mnie bezpieczeństwo” dostępny na stronie: www.mswia.gov.pl.
  • Warto również zapoznać się z poradnikami MSWiA dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych czy związanych z klęskami żywiołowymi i złymi warunkami pogodowymi: www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo

 Numery alarmowe

112

Numer alarmowy (pogotowie, policja, straż pożarna)

800 12 12 12

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

801 199 990

Ogólnopolski Antynarkotykowy Telefon Zaufania

601 100 300

Numery ratunkowe w górach

601 100 100

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkow

 


UWAGA !

Dyrektor oraz Nauczyciele w porozumieniu z Radą Rodziców apelują do wszystkich Rodziców o

przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola.

Zgodnie ze Statutem Przedszkola § 25 pkt. 5, cyt. „rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel)”.

Rodzice dzieci wykazujące objawy choroby będą zobowiązani
do przyniesienia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe.

Ponadto zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauczycielki mają obowiązek codziennie przebywać z wszystkimi dziećmi na polu. Nie ma możliwości pozostawienia w przedszkolu dzieci, po przebytych chorobach bez opieki nauczyciela.

Bardzo prosimy do stosowania się do obowiązujących przepisów.


ZWOLNIENIE  Z OPŁATY  „CZESNEGO”

DOTYCZY DZIECI URODZONYCH W 2010 r.

        Informujemy, że od stycznia 2017 r. dzieci 6-letnie uczęszczające do naszego przedszkola nie płacą za „czesne”. W styczniu pokrywane będą jedynie nadgodziny z grudnia, natomiast od stycznia nadgodziny nie będą naliczane.

Rodzice dzieci 6- letnich pokrywają jedynie koszty posiłków.


 

Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna

Przedszkola Samorządowego nr 4

bardzo dziękują wszystkim rodzicom, babciom i dziadkom  

        za dodatkowe, dobrowolne  wsparcie finansowe dla przedszkola.

          Z kiermaszu świątecznego zebrano kwotę 513 zł, z wypożyczania strojów karnawałowych kwotę 260 zł, natomiast  na  balu karnawałowym zebrano kwotę 707 zł, z czego zapłacono 120 zł za media. Za kwotę – 1360 zł uszyto woreczki, szarfy, chorągiewki  do wszystkich oddziałów oraz worki do skakania dla dzieci i „gąsienice” do zabaw integracyjnych.

                                             Bardzo dziękujemy OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach

ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja odbywać się będzie od 01.III. – 31.III.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w sekretariacie przedszkola do 31 marca danego roku.

Deklaracje wydawane są codziennie w sekretariacie oraz do pobrania i drukowania w zakładce dla rodziców.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w zakladce:Organizacja/Rekrutacja


 


Nasze Przedszkole zakwalifikowało się do udziału w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy"

Dzieciństwo bez próchnicy to największy ogólnopolski program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla małych dzieci pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne .

Cele projektu:

-Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

-Cele bezpośrednie Projektu to:

1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

Tutaj: Więcej informacji

Korzyści z realizacji projektu

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony facebookowej, na której można obejrzeć najnowsze filmy i zdjęcia z przedszkola.Informacja z Ośrodka Interwencji Kryzysowej  i Poradnictwa w Myślenicach

    Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w ramach  podejmowanych działań nieustannie stara się  poszerzać i udoskonalać świadczoną przez siebie pomoc. Dlatego, też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu myślenickiego od września będzie udzielał wsparcia i pomocy również w weekendy.

      W ramach dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projektu: „Druga Akademia Prometeusza â  Nadzieja, Pomoc, Zmiana” Interwenci kryzysowi będą pełnić dyżury udzielając konsultacji indywidualnych w każdą sobotę od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz w niedzielę od godz. 9:00 do godz. 13:00.


Linki