biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Ogłoszenia

UWAGA !

Dyrektor oraz Nauczyciele w porozumieniu z Radą Rodziców apelują do wszystkich Rodziców o

przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola.

Zgodnie ze Statutem Przedszkola § 25 pkt. 5, cyt. „rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel)”.

Rodzice dzieci wykazujące objawy choroby będą zobowiązani
do przyniesienia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe.

Ponadto zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauczycielki mają obowiązek codziennie przebywać z wszystkimi dziećmi na polu. Nie ma możliwości pozostawienia w przedszkolu dzieci, po przebytych chorobach bez opieki nauczyciela.

Bardzo prosimy do stosowania się do obowiązujących przepisów.Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna

Przedszkola Samorządowego nr 4

bardzo dziękują wszystkim rodzicom, babciom i dziadkom  

        za dodatkowe, dobrowolne  wsparcie finansowe dla przedszkola.

          Z kiermaszu świątecznego zebrano kwotę 513 zł, z wypożyczania strojów karnawałowych kwotę 260 zł, natomiast  na  balu karnawałowym zebrano kwotę 707 zł, z czego zapłacono 120 zł za media. Za kwotę – 1360 zł uszyto woreczki, szarfy, chorągiewki  do wszystkich oddziałów oraz worki do skakania dla dzieci i „gąsienice” do zabaw integracyjnych.

                                             Bardzo dziękujemy OGŁOSZENIE 

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach

ogłasza nabór dzieci na rok szkolny 2016/2017

Rekrutacja odbywać się będzie od 01.III. – 31.III.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w sekretariacie przedszkola do 31 marca danego roku.

Deklaracje wydawane są codziennie w sekretariacie oraz do pobrania i drukowania w zakładce dla rodziców.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego w zakladce:Organizacja/Rekrutacja


 


Nasze Przedszkole zakwalifikowało się do udziału w projekcie "Dzieciństwo bez próchnicy"

Dzieciństwo bez próchnicy to największy ogólnopolski program profilaktyki i edukacji stomatologicznej dla małych dzieci pod honorowym patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne .

Cele projektu:

-Celem głównym Projektu jest obniżenie częstotliwości  występowania  próchnicy zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.

-Cele bezpośrednie Projektu to:

1.       poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3-5 lat

2.       wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków w zakresie higieny jamy ustnej w grupach docelowych.

Tutaj: Więcej informacji

Korzyści z realizacji projektu

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony facebookowej, na której można obejrzeć najnowsze filmy i zdjęcia z przedszkola.Informacja z Ośrodka Interwencji Kryzysowej  i Poradnictwa w Myślenicach

    Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach w ramach  podejmowanych działań nieustannie stara się  poszerzać i udoskonalać świadczoną przez siebie pomoc. Dlatego, też wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powiatu myślenickiego od września będzie udzielał wsparcia i pomocy również w weekendy.

      W ramach dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projektu: „Druga Akademia Prometeusza â  Nadzieja, Pomoc, Zmiana” Interwenci kryzysowi będą pełnić dyżury udzielając konsultacji indywidualnych w każdą sobotę od godz. 14:00 do godz. 18:00 oraz w niedzielę od godz. 9:00 do godz. 13:00.


Linki