biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Odpłatności

  

 


KOSZT POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

ŻYWIENIE:

1 posiłek – 5.50

2 posiłki – 6.50

3 posiłki – 7.00

 

INFORMACJA!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach informuje: 

1. Dziecko może korzystać z przedszkola w zakresie minimum programowego tj. 5 godzin realizowanego w naszej Gminie od 8.00 do 13.00  - bezpłatnie

2. Za zajęcia świadczone przez przedszkole w czasie wykraczającym poza czas określony ustala się następującą opłatę - za każdą godzinę zajęć – 1 zł.

3. W przypadku, gdy dziecko pozostanie w przedszkolu dłużej niż zadeklarowano, bądź zostanie przyprowadzone wcześniej rodzic zobowiązany jest do zapłaty 1 zł za każdą  rozpoczętą godzinę.

 4. Rodzice dziecka zobowiązują się do comiesięcznej  odpłatności za korzystanie z przedszkola. Opłaty dokonujemy  do 15-tego każdego miesiąca.

 

 5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzic może wnosić na piśmie odpowiednio o zwrot lub zaniechanie pobierania odpłatności za świadczenia określone w pkt. 2 za okres absencji dziecka  do ostatniego dnia miesiąca /zwrotowi podlega  płatność tylko rozliczanego miesiąca/.


 

 

 

Linki