biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Ogłoszenia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.00 -9.00      Schodzenie się dzieci, zabawy według inwencji dzieci w kącikach tematycznych. Kontakty okolicznościowe i indywidualne z rodzicami wynikające z potrzeb. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym. Prace porządkowo - gospodarcze i hodowlane.

Zestaw ćwiczeń porannych lub zabawy ruchowe. Przygotowanie do sniadania, czynności higieniczno – sanitarne.

9.00 – 9.30  Śniadanie. Mycie zębów.

9.30 -9.45   Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Język angielski.  Realizacja Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Działania indywidualne i zespołowe, zabawy i zajęcia o charakterze twórczym – gry i zabawy logiczne, muzyczne, plastyczne, zajęcia integracyjne z innymi grupami przedszkolnymi. II śniadanie.

9.45 – 11. 20 Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci; zabawy w kącikach zainteresowań.  Czynności porządkowo-gospodarcze. Pobyt na świeżym powietrzu, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci i nauczyciela; ćwiczenia kształtujące postawę dziecka; prace w ogrodzie; spacery, wycieczki.

11.20. – 12.00  Przygotowanie do obiadu - czynności samoobsługowe, higieniczne, obiad.

 

12.00 – 14.00  Przygotowanie do leżakowania, leżakowanie - słuchanie bajek, odpoczynek przy muzyce relaksacyjne.

 

14.00 – 14.30  Czynności samoobsługowe, higieniczne, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek..

14.30 – 16.00

Zabawy ruchowe

Ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

 

 

                         OGŁOSZENIE

   Dnia 05.06.2018  (wtorek) dzieci oddziału I – Biedronki wyruszają          na wycieczkę do Kopytkowa.

Koszt wycieczki 25 zł ( wpłata u nauczycielki oddziału). 

    Śniadanie o godz. 8.00

   Wyjazd o godz. 9.00

Linki