biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

listopad


1.Poznajemy naszą  miejscowość

 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy         patriotycznej.
 • Pogłębianie wiedzy o własnym mieście .


2. W zdrowym ciele zdrowy duch

 • Rozbudzaniezainteresowaniawłasnymzdrowiemirozwojem.
 • Wdrażaniedodbaniaozdrowiewłasneiinnych.
 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających rozwijaniu ekspresji twórczej.

 

3. Książka moim przyjacielem

 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych u dzieci poprzez  czytanie  dzieciom książek,
 • Kształcenie intelektualnego i emocjonalnego stosunku do książki jako źródła   wiedzy i przeżyć
 • Doskonalenie wymowy poprzez stosowanie zabaw i ćwiczeń oddechowych,    ruchowych i artykulacyjnych


4. Przygotowania zwierząt do zimy

 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie przyrodniczym.
 • Utrwalanie wiadomości dotyczących jesiennych zwyczajów zwierząt leśnych   ( jeża, wiewiórki, niedźwiedzia,): gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy,
 • Dostrzeganie  w krajobrazie zmian związanych z wartościami estetycznymi, charakterystycznymi dla aktualnej pory roku – jesieni;
 • Wzbogacanie słownika dzieci w miarę poznawania środowiska przyrodniczego.
   

Linki