biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

listopad

 

 • LISTOPAD

  TEMAT TYGODNIA: Polska to My

  Kształtowanie więzi z własną miejscowością, jej mieszkańcami. Kształtowanie poczucia przynależności narodowej oraz postawy patriotycznej. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

   

  TEMAT TYGODNIA: Oto Ja

  Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała. Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

  Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło. Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok.

  Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp. Nauka piosenek i pląsów

  Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

   

  TEMAT TYGODNIA: Pamiętamy o Dniu Pluszowego Misia

  Wyrabianie umiejętności słuchania przekazywanych treści. Ćwiczenie umiejętności poruszania się na czworakach. Utrwalenie kolorów, rozwijanie uwagi. Zachęcanie do swobodnych wypowiedzi. Rozwijanie aparatu mowy poprzez ćwiczenia logorytmiczne. Przypomnienie ustalonych zasad funkcjonowania w grupie.

   

   

  TEMAT TYGODNIA: Ubrania na zimne dni

  Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota.

  Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

  Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.

  Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni; posługiwania się pojęciami dotyczącymi długości, wielkości. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej – zabawy z sylabami.

  Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Nauka piosenek i pląsów.

  Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Linki