biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

styczeń

STYCZEŃ

Temat kompleksowy: W ZIMOWYM NASTROJU

 

Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia - kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć w różnych formach ekspresji: językowej , muzycznej, ruchowej i plastycznej. Dzieci potrafią nazwać aktualną porę roku; Wymienić charakterystyczne cechy zimy; Zgodnie współpracować z kolegami, szanować cudze propozycje; Rozwiązywać zagadki

Usprawniać motorykę rąk i nóg, wyzwalać swobodną ekspresję ruchową;

 

 

Temat kompleksowy: ŚWIĘTO BABCI I DZIADKA

 

Kształtowanie umiejętności słuchania i obserwowania. Określanie stosunków i więzi rodzinnych. Odwzorowywanie układu elementów. Uczenie się życzliwych zachowań wobec bliskich osób.

 

 

Temat kompleksowy: ZIMĄ JEST WESOŁO! – FERIE ZIMOWE

Usprawnianie mowy i logicznego myślenia. Utrwalanie wybranych umiejętności matematycznych. Poszerzanie wiedzy na temat zimowych zabaw oraz wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw na śniegu;

 

Temat kompleksowy: BEZPIECZNE ZABAWY  – FERIE ZIMOWE

Ustalenie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych.  Zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy.

 

 

 

Linki