biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

wrzesień

WRZESIEŃ

 

 

Temat kompleksowy: W przedszkolu

Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp. Nauka piosenek i pląsów. Poznanie topografii przedszkola. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

Temat kompleksowy: Przedszkolny zuch

Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

 

Temat kompleksowy: Droga do przedszkola

Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp.

Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

 

 

Temat kompleksowy: Jesienne owoce

Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią.

Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych: koło. Kształtowanie orientacji przestrzennej- posługiwanie się pojęciami na , obok. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie mowy i myślenia poprzez zabawy ortofoniczne, zagadki słuchowe itp. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

Linki