biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

wrzesień

WRZESIEŃ

 

PIERWSZY RAZ W PRZEDSZKOLU

Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych; omówienie zasad poruszania się po nich; nie oddalanie się od grupy i określonych miejsc zabaw.

MÓJ KOLEGA, KOLEŻANKA

Uczenie nawiązywania bliższego kontaktu z innymi osobami, uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach; osiąganie zadowolenia z wyniku podejmowanych kontaktów z innymi dziećmi.

UCZYMY SIĘ BAWIĆ W GRUPIE

Poznanie zasad regulujących zachowania podczas korzystania z wspólnych zabawek; zabawy w tym samym miejscu, kąciku zainteresowań.

JESTAŚMY SAMODZIELNI

Wdrażania do wykonywania czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości; wspieranie procesu kształtowania nawyków higienicznych i prozdrowotnych.

 

„Porządki” (I. Salach)

O zabawki zawsze dbamy,                                             Każdy przedszkolak wie,

Po zabawie je sprzątamy.                                              Po zabawie sprząta się.

Już samochód na wirażu,                                                Klocki ułożymy w kątku

Pędzi szybko do garażu.                                             Krzyś pilnuje dziś porządku.

Lalki suną raźno w rzędzie:                                            Lalki siedzą na tapczanie,

Bałaganu dziś nie będzie!                                             A w garażu auto stanie.

 

Linki