biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

październik

               I.    OWOCE SADU

            II.   DARY OGRODU

III.    NA POCZCIE

IV.    PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY

 

 

OWOCE SADU

Posługiwanie się nazwami drzew owocowych i ich owoców:

- rozpoznawanie smakiem, dotykiem owoców (posługiwanie się określeniami dotyczącymi owoców);

- używanie i rozumienie słowa „sad”.

 

 
DARY OGRODU

                       Obserwowanie zbioru warzyw w ogrodzie:

-         rozpoznawanie warzyw na podstawie kształtu, zapachu, smaku;

-         uczestnictwo dzieci w zagospodarowaniu i ciągłym wzbogacaniu kącika przyrody;

 
                                                                                                           ODWIEDZAMY POCZTĘ

Poznawanie i omawianie czynności, jakimi zajmują się pracownicy, np. poczty, podkreślenie znaczenia ich pracy dla najbliższego środowiska:

-         urządzanie kącików tematycznych (np. pocztowy);

-         inspirowanie zabaw tematycznych związanych z określonym                     zawodem;

-         zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w miejscach                        publicznych;

 

                                                                                               PRZYGOTOWANIA ZWIERZĄT DO ZIMY

Poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt:

-    poznanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy (gromadzenie pożywienia, zmiana upierzenia, zapadanie w sen zimowy, odloty ptaków);

-    zapoznanie ze zmianami w wyglądzie i zachowaniu zwierząt w zależności od pory roku. 

Linki