biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

październik

Temat : W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH- sportowy przedszkolak. Gimnastyka dla smyka

Cel :  Przestrzeganie ustalonych zasad w grupie przedszkolnej, w ogrodzie, w trakcie spacerów. Zachęcanie do samodzielności w zakresie dbania o porządek w kącikach, w szafkach indywidualnych w szatni. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarza, pielęgniarki. Zachęcanie do spożywania surowych i przetworzonych owoców i warzyw. Rozumienie konieczności spożywania owoców i warzyw i ich roli w codziennej diecie. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, porównywania liczebności zbiorów; porządkowania ich według rosnącej lub malejącej liczby elementów. Nauka piosenek i pląsów. Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

Temat : JESIENIĄ W PARKU - eko przedszkolak

Cel: Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według dwóch, trzech cech. Ćwiczenie pamięci wzrokowej poprzez składanie obrazków z części, czytanie globalne wyrazów odnoszących się do tematu zabawy. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej. Nauka piosenek i pląsów.

Temat : JESIENIĄ W LESIE - eko przedszkolak

Cel: Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w lesie. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Zachęcanie do wypowiadania się w aktywności plastycznej, ruchowej i muzycznej – tworzenie improwizacji ruchowych, muzycznych i dowolnych prac plastycznych. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej  – rozwijanie myślenia logicznego. Rozwijanie sprawności manualnej i grafomotorycznej podczas zabaw ruchowo-słuchowo-wzrokowych i graficznych.

Temat: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY

 Cel: Budzenie zainteresowania czytaniem i pisaniem warunkującym możliwość poznania ciekawych książek, w tym utworów literatury dziecięcej. Rozwijanie umiejętności rozumienia świata zwierząt. Kształtowanie umiejętności budowania wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i logicznym. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich poprzez codzienne czytanie dzieciom tekstów literatury dziecięcej.

Linki