biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

listopad

.LISTOPAD

 

  1. PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA

Zapoznanie z nazwą naszego kraju, poznanie mapy Polski oraz symboli narodowych: godło, flaga. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Poznanie legendy o Smoku Wawelskim oraz Warszawskiej Syrence. Pojęcia matematyczne- więcej mniej, porównywanie liczebności zbiorów, przeliczanie w zakresie 4. Zabawy ruchowe doskonalące sprawność i koordynację wzrokowo
- ruchową.

  1. JESIEŃ Z PARASOLEM

*      Zapoznanie dzieci ze zjawiskami pogodowymi występującymi w różnych porach roku. Poznanie sposobów chronienia się przed nimi w celu dbania o zdrowie. Uwrażliwianie dzieci na dźwięki
z otoczenia, zwracanie uwagi na odgłosy deszczu, wiatru. Rozpoznawanie emocji, określanie nastrojów: smutny, wesoły. Rozwijanie twórczości artystycznej w pracach plastycznych.  Rozwijanie pojęć matematycznych, przeliczanie w zakresie 4. Zabawy taneczne, naśladowcze i ruchowo
- graficzne.

  1. CHODZI LISTONOSZ TU I TAM

*     Poznanie pracy listonosza,  budzenie szacunku wobec jego pracy. Kształtowanie pojęć: znaczek, poczta, skrzynka pocztowa, koperta, paczka. Rozwijanie motoryki małej i dużej, kształtowanie pojęć określających wielkość przedmiotów :mały, duży. Śpiewanie piosenek, zabawy taneczne integracyjne; zabawy rytmiczne, naśladowcze.

  1. POZNAJEMY MISIE

Zapoznanie dzieci z historią powstania pluszowego misia. Rozwijanie w dzieciach poczucia odpowiedzialności za zabawki. Kształtowanie empatii i opiekuńczości. Rozbudzanie zainteresowań dzieci życiem niedźwiedzi. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania. Poznanie wybranych piosenek i wierszy o misiach. Integracja dzieci przedszkolnych. Pojęcie Eko - rozwijanie postaw proekologicznych poprzez poznanie materiałów wtórnych z których można wykonać Eko Misia. Rozwijanie mowy i myślenia.  Dostrzeganie następstwa czasu- zapadanie niedźwiadków w sen zimowy.

 

 

 

Linki