biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

wrzesień

WRZESIEŃ

ŻABKI

 

NASZA GRUPA

Wzajemne poznanie się dzieci, budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych, omówienie zasad poruszania się po nich, nie oddalanie się z określonych miejsc ( ogród przedszkolny).

Poznanie zasad regulujących zachowanie podczas: korzystanie ze wspólnych zabawek, wdrażanie do wykorzystania czynności samoobsługowych na miarę swoich możliwości.

 

Z JASIEM I MAŁGOSIĄ IDĘ DO PRZEDSZKOLA – KODEKS PRZEDSZKOLAKA

Ustalenie i przestrzeganie zasad regulujących zachowanie podczas pobytu w przedszkolu.

 

CHRONIMY NASZE ŚRODOWISKO

Rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego.

Przestrzeganie podstawowych zasad szanowania przyrody – nie zrywa bez potrzeby kwiatków, nie depcze kwietników.

Poznanie sposobu segregowania śmieci – koloru koszy i ich przeznaczenia.

Kształtowanie umiejętności twórczych poprzez eksperymentowanie w trakcie używania różnych materiałów plastycznych, przyrodniczych.

 

ULICZNE SYGNAŁY

Poznanie różnych środków transportu: lądowego, powietrznego, wodnego.

Poznanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych.

Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek.

Poznanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji.

 

NADESZŁA JESIEŃ

Oglądanie drzew znajdujących się bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska wysychania liści.

Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej.

Poznanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, maślak) i niejadalnych (muchomor).

Pokazywanie na wybranych przykładach (jeża, wiewiórki, bociana) jak zwierzęta przygotowują się do zimy. Zwrócenie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np.: zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

Linki