biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

OgłoszeniaZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZO - TECHNICZNYM ,, EKO- STWOREK”

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU
PLASTYCZNO- TECHNICZNEGO
„EKO STWOREK”

ORGANIZATOR:

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach

Ul. Berka Joselewicza 1

32-400 Myślenice

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie konkursu:
 Elżbieta Trzcińska
 Anna Sala

CELE KONKURSU:

 • Zainspirowanie dzieci do ponownego i kreatywnego wykorzystywania zbędnych materiałów użytku codziennego .
 • Promowanie edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Kształtowanie świadomego ograniczenia plastiku i wykorzystania jako surowce wtórne, w życiu codziennym .
 • Pobudzenie wyobraźni twórczej dzieci .
 • Wspieranie i propagowanie aktywnego spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym.

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach.
 2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie „ EKO STWORKA” z materiałów do recyklingu (papieru, tektury, plastiku, aluminium, materiałów tekstylnych itp).
 3. Forma pracy: przestrzenna nie przekraczająca  wysokości i szerokości  50cm.  
 4. Konstrukcja pracy powinna być stabilna.
 5. Prace powinny być wykonane we współpracy dzieci i rodziców.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 pracę. 
 7. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:
  · imię i nazwisko oraz grupa i wiek autora

· zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie  ( załącznik 1)

 1.  Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
   · wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych.
   · inwencja i pomysłowość podejścia do tematu.
   · wrażenie estetyczne.
  · spełnienie podanych wytycznych.
 2. Prace, które nie będą spełniały określonych w regulaminie wymagań, w szczególności: bez odpowiedniego opisu i wypełnionej zgody rodzica, nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.
 3.  Prace należy przynosić do przedszkola w terminie od12.04-16.04.2021r. w godz. 7.00-15.00 (wejście do przedszkola od strony parkingu).
 4.  Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 16 kwietnia 2021 r.
 5. Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury. Decyzje Jury są ostateczne.
 6.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 kwietnia 2021 r.
 7. Wszystkie prace zaprezentowane zostaną na terenie Przedszkola Samorządowego nr4 w Myślenicach.
 8.  Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.

 

   Załącznik nr 1

 

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach

ul. Berka Joselewicza 1

32-400 Myślenice

 

                                                                                                                     

                              Do regulaminu konkursu plastycznego pt. „Eko Stworek”

 

OŚWIADCZENIE

 

Niniejszym oświadczam, iż w przypadku wygrania konkursu wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu plastycznego pt. „Eko Stworek”, w całości praw majątkowych do pracy plastycznej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim prawach pokrewnych(tj. Dz. U. z 2017r. poz. 880 z późń. zm.)  oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1000)

 

………………….............                                                                                                                                 .................................................

  miejscowość i data                                                                                                                                                               podpis rodzica

 

           

 

 

Materiały dla rodziców od Pani logopedy E. Kobiałka do pracy zdalnej od 29.03.2021r:
T
R
W
A
L
A
M
Y
S
A
M
O
G
Ł
O
S
K
I
COŚ DLA „RERKÓW”

1. Zabawy

https://www.youtube.com/watch?v=Ds-Mz1gMfu4

https://www.youtube.com/watch?v=d0DldyQdGDY

https://www.youtube.com/watch?v=sCY57YxE-mA

2. Gry utrwalające

https://wordwall.net/pl/resource/3537326/logopedia/kategoryzacja-z-g%c5%82osk%c4%85-r

https://wordwall.net/pl/resource/1216770/logopedia/g%c5%82oska-r-grupa-fr-wyrazy-nag%c5%82os-odkryj-pary-i-powt%c3%b3rz

https://wordwall.net/pl/resource/8662334/logopedia/pra-pro-pre-z-wyrazami

https://wordwall.net/pl/resource/2627364/przeno%C5%9Bnik-ta%C5%9Bmowy-g%C5%82oska-r

 
 


 

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W MYŚLENICACH

32-400 Myślenice, ul. Pardyaka 2, tel. 12 272-05-89

strona: www.poradniamyslenice.pl


 

Informacja dla rodziców!

Z dniem 2 grudnia 2020r. /środa/ wracają zajęcia  sportowe z KANGUREM


 

OGŁOSZENIE

Wpłaty za pobyt oraz wyżywianie dziecka w przedszkolu od 1 listopada 2020r. należy dokonać na indywidualny numer konta bankowego w terminie

do 15 dnia każdego miesiąca.

W tytule płatności prosimy podać: imię i nazwisko dziecka. Odbiorca: Gmina Myślenice – PS nr 4. Kwota do zapłaty za dany miesiąc będzie dostępna na stronie internetowej naszego przedszkola (ps4.edu.pl) w zakładce aktualności – „opłaty za przedszkole”. Wysokość kwoty do zapłaty prosimy sprawdzać na listach danego oddziału zgodnie z numerem Państwa umowy. Listy odpłatności będą również zamieszczane na tablicy informacyjnej w przedszkolu na początku każdego miesiąca.

Indywidualny numer konta bankowego i numer umowy do odebrania w sekretariacie od 04.11.2020r.


 

 

Linki dla rodziców z materiałami do ćwiczeń logopedycznych:

 
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ewa Kobiałka - Logopeda

Zapisy na zajęcia ”Drużyny Kangura” tylko za pośrednictwem strony:

www.przedszkoliada.pl/zapisy

Wszelkie informacje otrzymają Państwo drogą mailową, po zapisaniu aktywnego przedszkolaka.


 

 

Prośba do rodziców:


Pamiętajmy!

Jeżeli w czasie do 14 dni od możliwego kontaktu z koronawirusem wystąpi gorączka, kaszel, bóle mięśni, osłabienie lub duszności zgłoś się BEZPOŚREDNIO do oddziału zakaźnego myślenickiego szpitala, ul. Szpitalna 2.

 Nie zgłaszaj się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)! – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się TELEFONICZNIE ze Stacją SANEPID lub oddziałem zakaźnym.

TELEFONY KONTAKTOWE:

Stacja SANEPID w Myślenicach: do godz. 15:00: 12 272 06 06

po godz. 15:00: 509 693 125, 510 178 338

Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala w Myślenicach: 12 273 03 03

Wydział Ochrony Zdrowia Starostwa w Myślenicach: godz. 7:00 – 15:00: 12 372 76 60

po godz. 15:00: 609 734 680

 

Koronawirus 2019-nCoV

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi, a inne krążą wśród zwierząt, w tym wielbłądów, kotów i nietoperzy. Czasami koronawirusy zwierząt mogą ewoluować i infekować ludzi, a następnie rozprzestrzeniać się między ludźmi, tak jak obserwowano to w przypadku zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS).

Koronawirus 2019-nCoV należy do dobrze znanej rodziny wirusów. Kod genetyczny wirusa jest znany, w 75-80% procentach jest on podobny do SARS. Zjadliwość wirusa ocenia się na 3 razy mniejszą od SARS i 10 razy mniejszą od MERS.

Do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z chorą osobą lub zwierzęciem. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc. U zgłoszonych osób wystąpiły takie objawy jak gorączka, kaszel i duszność oraz typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami w badaniach RTG klatki piersiowej.

Odnotowane przypadki wśród personelu medycznego opiekującego się chorymi potwierdzają, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

https://pssemyslenice.wsse.krakow.pl/

 

Informujemy, że zgodnie z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół   i placówek oświatowych

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się   w niektórych krajach przypadkami zachorowań na korona wirusa

 • Przeprowadzono rozmowy  z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • Wywieszono w każdej łazience w widocznym miejscu   w przedszkolu  instrukcję dotyczącą mycia rąk;
 • Apelujemy  do wszystkich rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola ;
 • Zwracamy uwagę, aby do  przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • Informujemy, że jeśli dzieci i rodzice nie mieli kontaktu  z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • Informujemy rodziców  dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • Prosimy o sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 • Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Telefon alarmowy 510 178 338    Tel. Stacjonarny  12 272 06 06

W przypadku dodatkowych wątpliwości  Rodzicu zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych

tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

Jak zapobiegać zakażeniu? - tutaj

Kolejność mycia rąk - tutaj


 

1% dla Przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na zakup wyposażenia i nowoczesnych środków dydaktycznych dla dzieci, które posłużą do lepszego przygotowania dzieci do nauki w szkole.

Aby przekazać 1% podatku dla naszego przedszkola należy wpisać do zeznania podatkowego za rok 2019  Numer KRS: 0000052078

Cel szczegółowy: Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach

                                                                                    Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.  Razem możemy więcej!!!

Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców

Predszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach

Akcja prowadzona jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”  -  https://www.spsm.edu.pl/


 

Logopeda  gminny dla dzieci w wieku przedszkolnym,

zamieszkałych w Gminie Myślenice.

 Informujemy, iż od 2 grudnia 2019 r. w Przedszkolu Samorządowym  Nr 8 w Myślenicach przy ul. S. Batorego 1a, utworzono etat logopedy gminnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych w Gminie Myślenice.

Kontakt do Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach: 12 272 05 14.Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji  „Dzieci uczą rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego, wychodząc na przeciw oczekiwaniom i chcąc wesprzeć proces edukacji najmłodszych, serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. W ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodziców” wszystkie zgłoszone placówki będą co miesiąc otrzymywać materiały dydaktyczne (prezentację multimedialną i konspekt zajęć) do przeprowadzenia zajęć. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele będą wprowadzać dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania. Dzieci są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych pytań. Dlatego też tematyka zajęć będzie bardzo szeroka. Dzieci dowiedzą się jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, korzystając z internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku. Ekologia? Ważna sprawa! Dzieci poznają jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem. Historia? Każdy ją powinien znać. Droga Polski do niepodległości, symbole narodowe to coś, co najmłodsi będą znać. Sport? Sport to zdrowie. Każdy przedszkolak i uczeń jak bezpiecznie ćwiczyć się dowie.


 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach.

 1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 2. Procedura kontaktów z rodzicami.
 3. Procedura dotycząca sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 4. Procedura w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.
 5. Procedura w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.
 6. Procedura postępowania w przypadku odejścia dziecka od grupy.
 7. Procedura postępowania w przypadku wypadku/śmierci zaistniałych na terenie przedszkola

zarówno dziecka, jak  i pracownika.

 1. Procedura postępowania w sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.
 2. Procedura postępowania w razie choroby zakaźnej w przedszkolu.
 3. Procedura sprawowania opieki w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
 4. Procedura postępowania w razie pożaru do czasu przyby­cia jednostek     ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej  oraz współdziałania z kierującymi akcją ratowniczą.
 5. Procedura postępowania w razie wykonywania prac pożarowo niebez­piecznych.
 6. Szczegółowa procedura ewakuacji  .
 7. Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie placówki.
 8. Procedura postępowania w razie wtargnięcia napastników do budynku przedszkola.
 9. Procedura postępowania w razie konieczności udzielenia dzieciom pierw­szej pomocy.
 10. Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia eksplozją.
 11. Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola.
 12. Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego.
 13. Procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego

 

 


INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH  MOŻNA  ZGŁOSIĆ  SIĘ   O WSPARCIE  W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice

12 272 05 89

ppp-myslenice@wp.pl

 

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

ul. Słowackiego 82
Tel. 12 272 19 98, 12 274 33 21

sekretariat@opsmyslenice.pl

 

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

Tel./fax 12 271 04 29
te strona www: http://www.interwencja.myslenicki.pl       kom. 510 132 396

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

Ul. Kazimierza Wielkiego 5, Myślenice

pcpr@myslenicki.pl

Tel. : 12.274.98.10


WYKAZ  NIEZBĘDNYCH  TELEFONÓW  ALARMOWYCH

 

Wykaz telefonów alarmowych

Numer telefonu

 

Pogotowie ratunkowe

 

999  lub  112

Straż pożarna 

998 i 112 

lub 12 37 34 100, 12 37 34 126, fax 12 37 34 107

Policja

997 i 112   lub 12 372 92 00

 Numer alarmowy z tel. komórkowego 

112

Straż Miejska

986

Od godz. 7.30 – 22.00 od pn.-pt.
tel.: 012 639 23 22
tel.: 012 639 23 23 Kom. 609 600 003
  

Pogotowie Gazowe :

992   lub 665 611 624

 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

 

tel.: 603527940 od pn.-pt. od godz. 6.00-14.00 513 126 499

 

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

Tel./fax 12 271 04 29
tel. kom. 510 132 396

 Kuratorium Oświaty w Krakowie

12 448-11-10

Wydział Edukacji i Sportu

126392359 – Naczelnik, 126392361 , 126392358- biuro

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii

12 272-08-19

Powiatowy Inspektor Sanitarny

12 272 06 06

Służba dyżurna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Myślenickiego

 

tel: 12 37 34 100

12 37 34 126

fax 12 37 34 107

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice

12 272 05 89

ppp-myslenice@wp.pl

 

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społeczenej w Myślenicach

 

ul. Słowackiego 82
Tel. 12 272 19 98, 12 274 33 21

sekretariat@opsmyslenice.pl


 


UWAGA !

Dyrektor oraz Nauczyciele w porozumieniu z Radą Rodziców apelują do wszystkich Rodziców o

przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola.

Zgodnie ze Statutem Przedszkola § 25 pkt. 5, cyt. „rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel)”.

Rodzice dzieci wykazujące objawy choroby będą zobowiązani
do przyniesienia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe.

Ponadto zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauczycielki mają obowiązek codziennie przebywać z wszystkimi dziećmi na polu. Nie ma możliwości pozostawienia w przedszkolu dzieci, po przebytych chorobach bez opieki nauczyciela.

Bardzo prosimy do stosowania się do obowiązujących przepisów. 

Linki