biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

 

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP posiada adres:/PS4Myslenice/SkrytkaESP

OgłoszeniaPOŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS

W dniu 22.06.2022 (środa) o godz. 1000, starszaki (Jeżyki, Pszczółki, Motylki) pożegnają przedszkole w programie słowno - muzycznym.


 

 

 

Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2021/2022

               Ważna informacja dla rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli, którzy z uwagi na obowiązki zawodowe są zainteresowani posyłaniem dzieci do przedszkoli podczas przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2021/2022.

          Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie w sekretariacie przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wniosku do dnia 10 czerwca 2022 r. Szczegółowe informacje organizacji dyżuru wakacyjnego udziela dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

        Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach informuje,  iż
w roku szkolnym 2021/2022 przedszkole pełni dyżur wakacyjny  od 01.08.2022 roku  do 31.08.2022 roku. Nasze przedszkole dysponuje 50 miejscami na dyżur wakacyjny. 

Wnioski będą wydawane w sekretariacie przedszkola od dnia 4 maja 2022r. 

W przypadku większej liczby dzieci chętnych na dyżur niż liczba miejsc dostępnych w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data złożenia wniosku w sekretariacie wraz z kompletem dokumentów .

        Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice znajduje się w Załączniku nr 1 do  Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 24 września 2019 r., który można przeczytać na poniższej stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umigmyslenice,a,1679815,zarzadzenie-nr-247-2019-burmistrza-miasta-i-gminy-myslenice-z-dnia-24-wrzesnia-2019-roku-w-sprawie-r.html

                Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu (np. wypoczynkowego jak również macierzyńskiego, wychowawczego itp.).  Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Wykaz Przedszkoli Samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzących dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2021/2022 znajduje się na poniższej stronie internetowej:

Funkcjonowanie Publicznych Przedszkoli podczas przerwy wakacyjnej - Oficjalna strona Miasta i Gminy Myślenice (myslenice.pl)

                Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające  do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach, a następnie dzieci z innych przedszkoli, które mogą być przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc.Wolne miejsca dla dzieci w przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Myślenice w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w systemie elektronicznym NABO.

            Informujemy, iż w przedszkolach publicznych na terenie Miasta i Gminy Myślenice, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myślenice dysponują wolnymi miejscami dla dzieci  w wieku 3-6 lat.

Poniżej wykaz przedszkoli;

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Myślenicach, ul. 3 Maja 98,

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Myślenicach ul. Lipowa 2a,

Przedszkole Samorządowe Nr 7 w Myślenicach ul. K. Wielkiego 20,

Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Myślenicach, ul. S. Batorego 1a,

Przedszkole Samorządowe w Borzęcie, Borzęta 368,

Przedszkole Samorządowe w Drogini, Droginia 20,

Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie, Głogoczów 297,

Przedszkole Samorządowe w Jaworniku, Jawornik 172,

Przedszkole Samorządowe w Osieczanach, Osieczany 100,

Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni, Trzemeśnia 306,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Myślenicach, ul. Zdrojowa 16a,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Krzyszkowicach, Krzyszkowice 368,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Polance, Polanka 71,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Porębie, Poręba 16,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zasani, Zasań 91,

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej wZawadzie, Zawada 24.

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w systemie elektronicznym NABO;

https://uzupelniajaca-przedszkola-myslenice.nabory.pl/

rozpocznie się w dniu 21 kwietnia 2022 r. od godz. 9.00. i będzie trwać do 31 maja 2022 r. do godz. 12.00, po czym system zostanie zamknięty.

Szczegółowe informacje udzielają dyrektorzy poszczególnych przedszkoli.


List Ministra Zdrowia w sprawie szczepień ochronnych, nadesłany przez Pana Krzysztofa Zajączkowskiego starszego wizytatora

Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Szanowni Państwo!!!

Centrum Usług Społecznych zwraca się z się
 z prośbą do mieszkańców Gminy Myślenice, którzy udzielili schronienia osobom przybyłym z Ukrainy
o uzupełnienie formularza rejestracyjnego potwierdzającego pobyt na terenie Gminy Myślenice.

Informacje te są pilne i niezbędne do podejmowania dalszych działań pomocowych.

Poniżej zamieszczamy bezpośredni link do formularza:

https://forms.gle/bWh8X8xtPdjjyAwm9

Dodatkowe informacje pod nr 790 551 715, 12 272 19 98 wew. 108.

Pon. 7.00 – 17.00,  wt. -pt. 7.00 – 15.00.” 

 

OGŁOSZENIE

Nabór na wolne stanowisko pracy:  "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE)"

w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Myślenicach


OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drogini ogłasza nabór na stanowisko: ASYSTENT UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI (ASPE)


UWAGA !

Dyrektor oraz Nauczyciele w porozumieniu z Radą Rodziców apelują do wszystkich Rodziców o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola.

   Zgodnie ze Statutem Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.6, cyt. „rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel)”.

Rodzice dzieci wykazujące objawy choroby są zobowiązani do przyniesienia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może przebywać w przedszkolu. / Statut Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.7/

Rodzice dzieci  zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji. / Statut Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.8/

           Ponadto zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauczycielki mają obowiązek codziennie przebywać z wszystkimi dziećmi na polu. Nie ma możliwości pozostawienia w przedszkolu dzieci, po przebytych chorobach bez opieki nauczyciela.

Bardzo prosimy do stosowania się do obowiązujących przepisów.


Na prośbę MEiN  przekazujemy broszurę informacyjną

"Dzieci w wirtualnej sieci" rodzicom dzieci.

 
Krzysztof Zajączkowski
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Krakowie

W związku z akcją prowadzoną na terenie Gminy z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, udostępniamy specjalnie przygotowany na tę akcję filmik dla Rodziców.

https://drive.google.com/file/d/1fDJI3e2ia3gquCnv0pNqGL9ruNzC7KX7/view?fbclid=IwAR01P9AxSEzMvxxgVRnNh0TSJuxvM8olz1mq05wl9-kyR2bRe9urF0DFisk


 


Pamiętajmy!

Jeżeli w czasie do 14 dni od możliwego kontaktu z koronawirusem wystąpi gorączka, kaszel, bóle mięśni, osłabienie lub duszności zgłoś się BEZPOŚREDNIO do oddziału zakaźnego myślenickiego szpitala, ul. Szpitalna 2.

 Nie zgłaszaj się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)! – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się TELEFONICZNIE ze Stacją SANEPID lub oddziałem zakaźnym.

TELEFONY KONTAKTOWE:

Stacja SANEPID w Myślenicach: do godz. 15:00: 12 272 06 06

po godz. 15:00: 509 693 125, 510 178 338

Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala w Myślenicach: 12 273 03 03

Wydział Ochrony Zdrowia Starostwa w Myślenicach: godz. 7:00 – 15:00: 12 372 76 60

po godz. 15:00: 609 734 680

 

Koronawirus 2019-nCoV

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi, a inne krążą wśród zwierząt, w tym wielbłądów, kotów i nietoperzy. Czasami koronawirusy zwierząt mogą ewoluować i infekować ludzi, a następnie rozprzestrzeniać się między ludźmi, tak jak obserwowano to w przypadku zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS).

Koronawirus 2019-nCoV należy do dobrze znanej rodziny wirusów. Kod genetyczny wirusa jest znany, w 75-80% procentach jest on podobny do SARS. Zjadliwość wirusa ocenia się na 3 razy mniejszą od SARS i 10 razy mniejszą od MERS.

Do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z chorą osobą lub zwierzęciem. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc. U zgłoszonych osób wystąpiły takie objawy jak gorączka, kaszel i duszność oraz typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami w badaniach RTG klatki piersiowej.

Odnotowane przypadki wśród personelu medycznego opiekującego się chorymi potwierdzają, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

https://pssemyslenice.wsse.krakow.pl/

 

Informujemy, że zgodnie z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół   i placówek oświatowych

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się   w niektórych krajach przypadkami zachorowań na korona wirusa

 • Przeprowadzono rozmowy  z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • Wywieszono w każdej łazience w widocznym miejscu   w przedszkolu  instrukcję dotyczącą mycia rąk;
 • Apelujemy  do wszystkich rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola ;
 • Zwracamy uwagę, aby do  przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • Informujemy, że jeśli dzieci i rodzice nie mieli kontaktu  z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • Informujemy rodziców  dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • Prosimy o sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 • Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Telefon alarmowy 510 178 338    Tel. Stacjonarny  12 272 06 06

W przypadku dodatkowych wątpliwości  Rodzicu zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych

tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

Jak zapobiegać zakażeniu? - tutaj

Kolejność mycia rąk - tutaj


 

1% dla Przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na zakup wyposażenia i nowoczesnych środków dydaktycznych dla dzieci, które posłużą do lepszego przygotowania dzieci do nauki w szkole.

Aby przekazać 1% podatku dla naszego przedszkola należy wpisać do zeznania podatkowego za rok 2019  Numer KRS: 0000052078

Cel szczegółowy: Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach

                                                                                    Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.  Razem możemy więcej!!!

Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców

Predszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach

Akcja prowadzona jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”  -  https://www.spsm.edu.pl/


 

Logopeda  gminny dla dzieci w wieku przedszkolnym,

zamieszkałych w Gminie Myślenice.

 Informujemy, iż od 2 grudnia 2019 r. w Przedszkolu Samorządowym  Nr 8 w Myślenicach przy ul. S. Batorego 1a, utworzono etat logopedy gminnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych w Gminie Myślenice.

Kontakt do Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach: 12 272 05 14.Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji  „Dzieci uczą rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego, wychodząc na przeciw oczekiwaniom i chcąc wesprzeć proces edukacji najmłodszych, serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. W ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodziców” wszystkie zgłoszone placówki będą co miesiąc otrzymywać materiały dydaktyczne (prezentację multimedialną i konspekt zajęć) do przeprowadzenia zajęć. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele będą wprowadzać dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania. Dzieci są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych pytań. Dlatego też tematyka zajęć będzie bardzo szeroka. Dzieci dowiedzą się jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, korzystając z internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku. Ekologia? Ważna sprawa! Dzieci poznają jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem. Historia? Każdy ją powinien znać. Droga Polski do niepodległości, symbole narodowe to coś, co najmłodsi będą znać. Sport? Sport to zdrowie. Każdy przedszkolak i uczeń jak bezpiecznie ćwiczyć się dowie.


 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach.

 1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 2. Procedura kontaktów z rodzicami.
 3. Procedura dotycząca sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 4. Procedura w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.
 5. Procedura w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.
 6. Procedura postępowania w przypadku odejścia dziecka od grupy.
 7. Procedura postępowania w przypadku wypadku/śmierci zaistniałych na terenie przedszkola

zarówno dziecka, jak  i pracownika.

 1. Procedura postępowania w sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.
 2. Procedura postępowania w razie choroby zakaźnej w przedszkolu.
 3. Procedura sprawowania opieki w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
 4. Procedura postępowania w razie pożaru do czasu przyby­cia jednostek     ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej  oraz współdziałania z kierującymi akcją ratowniczą.
 5. Procedura postępowania w razie wykonywania prac pożarowo niebez­piecznych.
 6. Szczegółowa procedura ewakuacji  .
 7. Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie placówki.
 8. Procedura postępowania w razie wtargnięcia napastników do budynku przedszkola.
 9. Procedura postępowania w razie konieczności udzielenia dzieciom pierw­szej pomocy.
 10. Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia eksplozją.
 11. Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola.
 12. Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego.
 13. Procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego

 

 


INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH  MOŻNA  ZGŁOSIĆ  SIĘ   O WSPARCIE  W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice

12 272 05 89

ppp-myslenice@wp.pl

 

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

ul. Słowackiego 82
Tel. 12 272 19 98, 12 274 33 21

sekretariat@opsmyslenice.pl

 

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

Tel./fax 12 271 04 29
te strona www: http://www.interwencja.myslenicki.pl       kom. 510 132 396

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

Ul. Kazimierza Wielkiego 5, Myślenice

pcpr@myslenicki.pl

Tel. : 12.274.98.10


WYKAZ  NIEZBĘDNYCH  TELEFONÓW  ALARMOWYCH

 

Wykaz telefonów alarmowych

Numer telefonu

 

Pogotowie ratunkowe

 

999  lub  112

Straż pożarna 

998 i 112 

lub 12 37 34 100, 12 37 34 126, fax 12 37 34 107

Policja

997 i 112   lub 12 372 92 00

 Numer alarmowy z tel. komórkowego 

112

Straż Miejska

986

Od godz. 7.30 – 22.00 od pn.-pt.
tel.: 012 639 23 22
tel.: 012 639 23 23 Kom. 609 600 003
  

Pogotowie Gazowe :

992   lub 665 611 624

 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

 

tel.: 603527940 od pn.-pt. od godz. 6.00-14.00 513 126 499

 

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

Tel./fax 12 271 04 29
tel. kom. 510 132 396

 Kuratorium Oświaty w Krakowie

12 448-11-10

Wydział Edukacji i Sportu

126392359 – Naczelnik, 126392361 , 126392358- biuro

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii

12 272-08-19

Powiatowy Inspektor Sanitarny

12 272 06 06

Służba dyżurna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Myślenickiego

 

tel: 12 37 34 100

12 37 34 126

fax 12 37 34 107

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice

12 272 05 89

ppp-myslenice@wp.pl

 

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społeczenej w Myślenicach

 

ul. Słowackiego 82
Tel. 12 272 19 98, 12 274 33 21

sekretariat@opsmyslenice.pl


 

 

Linki