biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Ogłoszenia

Oto kilka cennych rad i uwag jak spędzić bezpiecznie wakacje:

 1. Rower i wrotki, piłka 

· Pamiętaj, jezdnia to nie plac zabaw! Zachowaj na niej wyjątkową ostrożność!!!
· Należy korzystać ze ścieżek rowerowych !!!
· Nie pożyczaj roweru nieznajomym !!!
· Zakładaj kask rowerowy na głowę !!!
· Podczas przechodzenia przez jezdnię, korzystaj z przejść dla pieszych !!!
· Graj w piłkę daleko od ulicy !!!
· Uważaj na jezdni biegnąc po piłkę !!!

2. Nad wodą

· Kąpiemy się tylko w miejscach oznakowanych i wyznaczonych do kąpieli !!!
· Nigdy nie skacz do wody w miejscach, których nie znasz dna !!!
· Słuchaj poleceń ratownika !!!
· Kąp się w miejscach dozwolonych tylko pod opieką rodziców !!!
· W wodzie bądź ostrożny, nie utrudniaj kąpieli innym !!!
· Dbaj o czystość plaży !!!
· Przestrzegaj regulaminu kąpieliska !!!

3. W górach

· Zawsze idź szlakiem wyznaczonym !!!
· Słuchaj opiekuna !!!
· Nie zbaczaj ze szlaku !!!
· Nie wyruszaj w góry podczas burzy !!!

 

Rodzice i opiekunowie dzieci:
Zawsze bądźcie czujni i interesujcie się czym wasze dziecko się bawi, z kim i gdzie.
Kontrolujcie jego czas wolny oraz rozmawiajcie z nim jak najwięcej.
  

Na prośbę MEiN  przekazujemy broszurę informacyjną

"Dzieci w wirtualnej sieci" rodzicom dzieci.

 
Krzysztof Zajączkowski
starszy wizytator
Kuratorium Oświaty w Krakowie

 
Szanowni Państwo,
W ramach promocji Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje konkurs „Moja Gmina w cyferkach”, którego adresatami są placówki wychowania przedszkolnego z województwa małopolskiego. Celem konkursu jest zainteresowanie najmłodszych dzieci zagadnieniami związanymi z ludnością w połączeniu ze stymulowaniem ich rozwoju językowego, kreatywności i wyobraźni. Chcemy w ten sposób poszerzyć również wiedzę na temat spisu powszechnego wśród ich rodzin oraz lokalnych społeczności. Zadaniem konkursowym jest ułożenie przez wychowanków placówki piosenki lub wierszyka, poruszającego tematykę związaną z ludnością, rodziną, spisem powszechnym, lokalną społecznością i tradycjami regionalnymia następnie nagranie jego wykonania i przesłanie filmu do Urzędu Statystycznego w Krakowie do dnia 11 czerwca 2021 r. Prace zgłaszane na Konkurs będą oceniane w dwóch grupach wieku wychowanków: grupa I: 3-latki i 4-latki, grupa II: 5-latki i zerówka. Placówki, których prace zdobędą trzy najwyższe miejsca w każdej z dwóch grup wieku otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji o konkursie w podległych Państwu przedszkolach, innych instytucjach oraz wśród lokalnych społeczności. W załączniku, oprócz pisma skierowanego do Państwa, przekazujemy pismo skierowane do placówek wychowania przedszkolnego oraz materiały dotyczące konkursu. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu otrzymamy wiele znakomitych prac, tak jak w konkursie organizowanym podczas ubiegłorocznego Powszechnego Spisu Rolnego. Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Urząd Statystyczny w Krakowie / Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 / Konkursy / Moja gmina w cyferkach
W przypadku pytań prosimy o kontakt poprzez e-mail: nsp.2021.krakow@gmail.comlub telefonicznie: +48 695 255 538.

Z poważaniem

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Krakowie

+48 12 42 04 510


Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2020/ 2021

        Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach informuje,  iż w roku szkolnym 2020/2021 przedszkole pełni dyżur wakacyjny  w miesiącu lipcu,  natomiast w miesiącu sierpniu przedszkole będzie zamknięte.

        Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice znajduje się  w Załączniku nr 1 do  Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 24 września 2019 r., który można przeczytać na poniższej stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umigmyslenice,a,1679815,zarzadzenie-nr-247-2019-burmistrza-miasta-i-gminy-myslenice-z-dnia-24-wrzesnia-2019-roku-w-sprawie-r.html

                Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których obydwoje rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu (np. wypoczynkowego jak również macierzyńskiego, wychowawczego itp.).  Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Rodzice/opiekunowie składają w sekretariacie przedszkola/oddziału przedszkolnego, wniosek o przyjęcie na dyżur wakacyjny do dnia 10 czerwca 2021r.  Jeśli rodzic/opiekun prawny zapisuje dziecko do więcej niż jednej placówki, wypełnia wniosek do każdego przedszkola oddzielnie. Wykaz Przedszkoli Samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych prowadzących dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2020/2021znajduje się na poniższej stronie internetowej:

https://myslenice.pl/wakacyjny-dyzur-w-przedszkolach-samorzadowych,art-2720

                Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające  do Przedszkola Samorządowego nr 4
w Myślenicach, a następnie dzieci z innych przedszkoli, które mogą być przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc. Przewiduje się  zorganizowanie  dwóch grup liczących po  25 dzieci.

Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone będą od dnia 24.05.2021r. do 10.06.2021r. godz. 14:00.

               Podstawą przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie w terminie do 10.06.2021r. Karty zapisu dziecka  na dyżur wakacyjny  wraz z załącznikami: oświadczenie matki/opiekunki prawnej dziecka, oświadczenie ojca/opiekuna prawnego dziecka, upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola. 

Druki do pobrania w zakładce: dla rodziców- druki do pobrania

               W przypadku większej liczby dzieci chętnych na dyżur niż liczba miejsc dostępnych w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń, tj. data złożenia „Karty zapisu dziecka na dyżur wakacyjny” potwierdzona podpisem rodzica.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w okresie dyżuru wakacyjnego  przyjmowane są z góry  od 6 do 9 lipca 2021r.DYŻUR WAKACYJNY DLA PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH  PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MYŚLENICE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

LP

Nazwa placówki oświatowej

Miesiąc dyżuru

 

Liczba oddziałów

Liczba dzieci

lipiec

sierpień

1

Przedszkole Samorządowe Nr  1 w Myślenicach, ul. 3 Maja 98

-

2-20

1

25

2

Przedszkole Samorządowe Nr 2  w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 123

-

2-31

1

25

3

Przedszkole Samorządowe Nr 3  w Myślenicach, ul. Lipowa 2a

-

16-31

1

25

4

Przedszkole Samorządowe Nr 4  w Myślenicach, ul. B. Joselewicza 1

1-31

-

2

50

5

Przedszkole Samorządowe Nr 5  w Myślenicach, ul. Niepodległości 50

remont przedszkola

6

Przedszkole Samorządowe Nr 6  w Myślenicach, ul. Ogrodowa 7

-

2-31

3

75

7

Przedszkole Samorządowe Nr 7  w Myślenicach, ul. K. Wielkiego 20

1-16

-

1

25

8

Przedszkole Samorządowe Nr 8  w Myślenicach, ul. S. Batorego 1a

1-31

-

3

75

9

Przedszkole Samorządowe w Bęczarce, Bęczarka 104

-

2-20

1

25

10

Przedszkole  Samorządowe w Borzęcie, Borzęta 368

-

2-31

1

25

11

Przedszkole  Samorządowe w Bysinie, Bysina 284

1-16

-

1

25

12

Przedszkole Samorządowe w Drogini, Droginia 20

1-19

-

1

25

13

Przedszkole Samorządowe w Głogoczowie, Głogoczów 297

1-31

-

1

25

14

Przedszkole Samorządowe  w Jaworniku, Jawornik 172

-

2-20

1

25

15

Przedszkole Samorządowe w Jasienicy, Jasienica 48 A

-

16-31

1

25

16

Przedszkole Samorządowe w Osieczanach, Osieczany 100

1-31

-

1

25

17

Przedszkole Samorządowe w Trzemeśni, Trzemeśnia 306

1-31

-

2

50

18

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Myślenicach  oddział przedszkolny, ul. Zdrojowa 16a

1-31

-

1

25

19

Szkoła Podstawowa w Jaworniku oddział przedszkolny, Jawornik 293

1-16

-

1

25

20

Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach oddział przedszkolny, Krzyszkowice 368

1-31

-

1

25

21

Szkoła Podstawowa w Polance oddział przedszkolny, Polanka 71

1-13

-

1

25

22

Szkoła Podstawowa w Porębie oddział przedszkolny, Poręba 16

-

16-31

1

25

23

Szkoła Podstawowa w Zasani oddział przedszkolny, Zasań 91

1-9

-

1

25

24

Szkoła Podstawowa w Zawadzie oddział przedszkolny, Zawada 24

-

2-13

1

25

Myślenice; dnia 29 kwietnia 2021 r.


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań.

Udział w spisie jest obowiązkowy.

Szczegółowe informacje zawiera poniższa ulotka.

Ulotka Narodowy Spis Powszechny 2021

https://drive.google.com/file/d/1T98gS9Cy7AZHGiDjL7NrI9ORAMgBOomf/view


 

 


W związku z akcją prowadzoną na terenie Gminy z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, udostępniamy specjalnie przygotowany na tę akcję filmik dla Rodziców.

https://drive.google.com/file/d/1fDJI3e2ia3gquCnv0pNqGL9ruNzC7KX7/view?fbclid=IwAR01P9AxSEzMvxxgVRnNh0TSJuxvM8olz1mq05wl9-kyR2bRe9urF0DFisk


 

 Materiały dla rodziców od Pani logopedy E. Kobiałka do pracy zdalnej od 29.03.2021r:
T
M
Y
S
A
M
O
G
Ł
O
S
wK
I
COŚ DLA „RERKÓW”

1. Zabawy

https://www.youtube.com/watch?v=Ds-Mz1gMfu4

https://www.youtube.com/watch?v=d0DldyQdGDY

https://www.youtube.com/watch?v=sCY57YxE-mA

2. Gry utrwalające

https://wordwall.net/pl/resource/3537326/logopedia/kategoryzacja-z-g%c5%82osk%c4%85-r

https://wordwall.net/pl/resource/1216770/logopedia/g%c5%82oska-r-grupa-fr-wyrazy-nag%c5%82os-odkryj-pary-i-powt%c3%b3rz

https://wordwall.net/pl/resource/8662334/logopedia/pra-pro-pre-z-wyrazami

https://wordwall.net/pl/resource/2627364/przeno%C5%9Bnik-ta%C5%9Bmowy-g%C5%82oska-r

 
 


 

 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

W MYŚLENICACH

32-400 Myślenice, ul. Pardyaka 2, tel. 12 272-05-89

strona: www.poradniamyslenice.pl


 

Informacja dla rodziców!

Z dniem 2 grudnia 2020r. /środa/ wracają zajęcia  sportowe z KANGUREM


 

OGŁOSZENIE

Wpłaty za pobyt oraz wyżywianie dziecka w przedszkolu od 1 listopada 2020r. należy dokonać na indywidualny numer konta bankowego w terminie

do 15 dnia każdego miesiąca.

W tytule płatności prosimy podać: imię i nazwisko dziecka. Odbiorca: Gmina Myślenice – PS nr 4. Kwota do zapłaty za dany miesiąc będzie dostępna na stronie internetowej naszego przedszkola (ps4.edu.pl) w zakładce aktualności – „opłaty za przedszkole”. Wysokość kwoty do zapłaty prosimy sprawdzać na listach danego oddziału zgodnie z numerem Państwa umowy. Listy odpłatności będą również zamieszczane na tablicy informacyjnej w przedszkolu na początku każdego miesiąca.

Indywidualny numer konta bankowego i numer umowy do odebrania w sekretariacie od 04.11.2020r.


 

 

Linki dla rodziców z materiałami do ćwiczeń logopedycznych:

 
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ewa Kobiałka - Logopeda

Zapisy na zajęcia ”Drużyny Kangura” tylko za pośrednictwem strony:

www.przedszkoliada.pl/zapisy

Wszelkie informacje otrzymają Państwo drogą mailową, po zapisaniu aktywnego przedszkolaka.


 

 

Prośba do rodziców:


Pamiętajmy!

Jeżeli w czasie do 14 dni od możliwego kontaktu z koronawirusem wystąpi gorączka, kaszel, bóle mięśni, osłabienie lub duszności zgłoś się BEZPOŚREDNIO do oddziału zakaźnego myślenickiego szpitala, ul. Szpitalna 2.

 Nie zgłaszaj się do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR)! – w przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się TELEFONICZNIE ze Stacją SANEPID lub oddziałem zakaźnym.

TELEFONY KONTAKTOWE:

Stacja SANEPID w Myślenicach: do godz. 15:00: 12 272 06 06

po godz. 15:00: 509 693 125, 510 178 338

Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala w Myślenicach: 12 273 03 03

Wydział Ochrony Zdrowia Starostwa w Myślenicach: godz. 7:00 – 15:00: 12 372 76 60

po godz. 15:00: 609 734 680

 

Koronawirus 2019-nCoV

Koronawirusy to duża rodzina wirusów, z których niektóre powodują choroby układu oddechowego u ludzi, a inne krążą wśród zwierząt, w tym wielbłądów, kotów i nietoperzy. Czasami koronawirusy zwierząt mogą ewoluować i infekować ludzi, a następnie rozprzestrzeniać się między ludźmi, tak jak obserwowano to w przypadku zespołu ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS) i zespołu oddechowego na Bliskim Wschodzie (MERS).

Koronawirus 2019-nCoV należy do dobrze znanej rodziny wirusów. Kod genetyczny wirusa jest znany, w 75-80% procentach jest on podobny do SARS. Zjadliwość wirusa ocenia się na 3 razy mniejszą od SARS i 10 razy mniejszą od MERS.

Do zakażenia koronawirusami dochodzi drogą kropelkową oraz przez bezpośredni kontakt z chorą osobą lub zwierzęciem. Wirus wylęga się od 2 do 12 dni (średnio 7 dni), u wielu pacjentów rozwija ciężkie zapalenie płuc. U zgłoszonych osób wystąpiły takie objawy jak gorączka, kaszel i duszność oraz typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami w badaniach RTG klatki piersiowej.

Odnotowane przypadki wśród personelu medycznego opiekującego się chorymi potwierdzają, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka. Koronawirus 2019-nCoV jest wirusem osłonkowym, podatnym na działanie wszystkich rozpuszczalników lipidów. Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

https://pssemyslenice.wsse.krakow.pl/

 

Informujemy, że zgodnie z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół   i placówek oświatowych

w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się   w niektórych krajach przypadkami zachorowań na korona wirusa

 • Przeprowadzono rozmowy  z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • Wywieszono w każdej łazience w widocznym miejscu   w przedszkolu  instrukcję dotyczącą mycia rąk;
 • Apelujemy  do wszystkich rodziców, by nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola ;
 • Zwracamy uwagę, aby do  przedszkola nie przychodzili chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
 • Informujemy, że jeśli dzieci i rodzice nie mieli kontaktu  z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • Jeżeli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • Informujemy rodziców  dzieci do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • Prosimy o sprawdzanie na bieżąco komunikatów publikowanych na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 • Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej:

Telefon alarmowy 510 178 338    Tel. Stacjonarny  12 272 06 06

W przypadku dodatkowych wątpliwości  Rodzicu zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych

tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

 

Jak zapobiegać zakażeniu? - tutaj

Kolejność mycia rąk - tutaj


 

1% dla Przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na zakup wyposażenia i nowoczesnych środków dydaktycznych dla dzieci, które posłużą do lepszego przygotowania dzieci do nauki w szkole.

Aby przekazać 1% podatku dla naszego przedszkola należy wpisać do zeznania podatkowego za rok 2019  Numer KRS: 0000052078

Cel szczegółowy: Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach

                                                                                    Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.  Razem możemy więcej!!!

Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców

Predszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach

Akcja prowadzona jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”  -  https://www.spsm.edu.pl/


 

Logopeda  gminny dla dzieci w wieku przedszkolnym,

zamieszkałych w Gminie Myślenice.

 Informujemy, iż od 2 grudnia 2019 r. w Przedszkolu Samorządowym  Nr 8 w Myślenicach przy ul. S. Batorego 1a, utworzono etat logopedy gminnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych w Gminie Myślenice.

Kontakt do Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Myślenicach: 12 272 05 14.Bierzemy udział w ogólnopolskiej akcji  „Dzieci uczą rodziców”

Centrum Rozwoju Lokalnego, wychodząc na przeciw oczekiwaniom i chcąc wesprzeć proces edukacji najmłodszych, serdecznie zaprasza wszystkie przedszkola i klasy 1-3 szkół podstawowych do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców”. Celem akcji jest zwiększenie świadomości o otaczającym nas świecie, a także zachęcenie ich do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lekcji. W ramach inicjatywy „Dzieci uczą rodziców” wszystkie zgłoszone placówki będą co miesiąc otrzymywać materiały dydaktyczne (prezentację multimedialną i konspekt zajęć) do przeprowadzenia zajęć. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele będą wprowadzać dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania. Dzieci są bardzo ciekawe świata, zadają mnóstwo ważnych i potrzebnych pytań. Dlatego też tematyka zajęć będzie bardzo szeroka. Dzieci dowiedzą się jak być bezpiecznym w szkole, w ruchu drogowym, korzystając z internetu czy podczas zimowego oraz wakacyjnego wypoczynku. Ekologia? Ważna sprawa! Dzieci poznają jak poprawnie segregować odpady oraz jak walczyć ze smogiem. Historia? Każdy ją powinien znać. Droga Polski do niepodległości, symbole narodowe to coś, co najmłodsi będą znać. Sport? Sport to zdrowie. Każdy przedszkolak i uczeń jak bezpiecznie ćwiczyć się dowie.


 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach.

 1. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 2. Procedura kontaktów z rodzicami.
 3. Procedura dotycząca sytuacji, gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
 4. Procedura w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola.
 5. Procedura w przypadku odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub wolnym związku.
 6. Procedura postępowania w przypadku odejścia dziecka od grupy.
 7. Procedura postępowania w przypadku wypadku/śmierci zaistniałych na terenie przedszkola

zarówno dziecka, jak  i pracownika.

 1. Procedura postępowania w sytuacji, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.
 2. Procedura postępowania w razie choroby zakaźnej w przedszkolu.
 3. Procedura sprawowania opieki w ogrodzie, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola.
 4. Procedura postępowania w razie pożaru do czasu przyby­cia jednostek     ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej  oraz współdziałania z kierującymi akcją ratowniczą.
 5. Procedura postępowania w razie wykonywania prac pożarowo niebez­piecznych.
 6. Szczegółowa procedura ewakuacji  .
 7. Procedura awaryjna w przypadku agresywnego intruza lub złodzieja na terenie placówki.
 8. Procedura postępowania w razie wtargnięcia napastników do budynku przedszkola.
 9. Procedura postępowania w razie konieczności udzielenia dzieciom pierw­szej pomocy.
 10. Procedura awaryjna w przypadku eksplozji lub zagrożenia eksplozją.
 11. Procedura awaryjna w przypadku niebezpiecznej sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola.
 12. Procedura awaryjna w przypadku skażenia chemicznego.
 13. Procedura awaryjna w razie zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego

 

 


INSTYTUCJE, DO KTÓRYCH  MOŻNA  ZGŁOSIĆ  SIĘ   O WSPARCIE  W SYTUACJACH WYMAGAJĄCYCH POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ I WYCHOWAWCZEJ

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice

12 272 05 89

ppp-myslenice@wp.pl

 

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Myślenicach

 

ul. Słowackiego 82
Tel. 12 272 19 98, 12 274 33 21

sekretariat@opsmyslenice.pl

 

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

Tel./fax 12 271 04 29
te strona www: http://www.interwencja.myslenicki.pl       kom. 510 132 396

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach

Ul. Kazimierza Wielkiego 5, Myślenice

pcpr@myslenicki.pl

Tel. : 12.274.98.10


WYKAZ  NIEZBĘDNYCH  TELEFONÓW  ALARMOWYCH

 

Wykaz telefonów alarmowych

Numer telefonu

 

Pogotowie ratunkowe

 

999  lub  112

Straż pożarna 

998 i 112 

lub 12 37 34 100, 12 37 34 126, fax 12 37 34 107

Policja

997 i 112   lub 12 372 92 00

 Numer alarmowy z tel. komórkowego 

112

Straż Miejska

986

Od godz. 7.30 – 22.00 od pn.-pt.
tel.: 012 639 23 22
tel.: 012 639 23 23 Kom. 609 600 003
  

Pogotowie Gazowe :

992   lub 665 611 624

 

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne

 

tel.: 603527940 od pn.-pt. od godz. 6.00-14.00 513 126 499

 

Pogotowie Energetyczne

991

Ośrodek Interwencji
Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach

Tel./fax 12 271 04 29
tel. kom. 510 132 396

 Kuratorium Oświaty w Krakowie

12 448-11-10

Wydział Edukacji i Sportu

126392359 – Naczelnik, 126392361 , 126392358- biuro

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii

12 272-08-19

Powiatowy Inspektor Sanitarny

12 272 06 06

Służba dyżurna Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Myślenickiego

 

tel: 12 37 34 100

12 37 34 126

fax 12 37 34 107

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 

ul. Pardyaka 2, 32-400 Myślenice

12 272 05 89

ppp-myslenice@wp.pl

 

Miejsko Gminny Ośrodek
Pomocy Społeczenej w Myślenicach

 

ul. Słowackiego 82
Tel. 12 272 19 98, 12 274 33 21

sekretariat@opsmyslenice.pl


 


UWAGA !

Dyrektor oraz Nauczyciele w porozumieniu z Radą Rodziców apelują do wszystkich Rodziców o

przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola.

Zgodnie ze Statutem Przedszkola § 25 pkt. 5, cyt. „rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel)”.

Rodzice dzieci wykazujące objawy choroby będą zobowiązani
do przyniesienia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe.

Ponadto zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauczycielki mają obowiązek codziennie przebywać z wszystkimi dziećmi na polu. Nie ma możliwości pozostawienia w przedszkolu dzieci, po przebytych chorobach bez opieki nauczyciela.

Bardzo prosimy do stosowania się do obowiązujących przepisów. 

Linki