biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Obchody Święta Niepodległości

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za ducha patriotyzmu, a przede wszystkim rodzina, przedszkole, szkoła. Patriotyzm trzeba w narodzie pielęgnować i to jest zadanie dla nas wszystkich. Dlatego z dumą współuczestniczymy w pielęgnowaniu tych wartości wśród naszych najmłodszych. Wychowanie patriotyczne jest w pełni realizowane w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach poprzez poznanie historii rodziny, naszego miasta oraz Polski, poznanie legend, symboli narodowych, piękna polskich tradycji, obyczajów, krajobrazów. Dzieci z oddziału Jeżyków i Krasnali przedstawiły montaż słowno - muzyczny związany z odzyskaniem przez naszą Ojczyznę niepodległości. Dzieci recytowały wiersze, w których nie zabrakło wspomnień o czasach, kiedy nie było Polski na mapie, oraz takie, którymi wyraziły miłość do ojczyzny. Zaśpiewały pieśni patriotyczne. Wszystko to stworzyło niecodzienną atmosferę spotkania.  Wykonany program artystyczny stał się doskonałą lekcją patriotyzmu.  Dzieci uczestnicząc bezpośrednio lub pośrednio w uroczystościach poświęconych historii i jej tradycji uczą się szacunku dla przynależności narodowej i symboli narodowych. Jesteśmy dumni, że możemy współuczestniczyć w pielęgnowaniu takich wartości wśród najmłodszych. Uświadamiamy dzieciom kim jesteśmy, skąd się wywodzimy, jaka jest nasza przeszłość, uczymy je bycia Polakiem i miłości do kraju ojczystego. Przedszkolaki udowodniły, że posiadają ogromną wiedzę o Polsce i zdały swój egzamin z historii.

Po występie wszystkie dzieci o godzinie 1111 zaśpiewały hymn Polski Mazurek Dąbrowskiego.

received_280369200002594
received_287529675837794
received_289729878917314
received_360970815186687
received_378412733588617
received_379750313338839
received_379997596773896
received_395604711849795
received_407455476938058
received_436229927359807
received_667509027243398
received_695304874699079
received_721403731797486
received_1014205985744908
received_1089273414860487
received_1092017921232410
received_1306725623002231
received_1847251412107043
received_2030886757048083
received_2800182196966597
received_2832107793689830
received_3488288351260603
received_3531325190240080
received_3543735869073754

Linki