biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

czerwiec

Czerwiec

Dzień dziecka

 • Wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi; rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa; szanowanie odmienności dzieci i odnoszenie się do nich z szacunkiem i życzliwości.

 • Wyrabianie umiejętności ruchowego reagowania na dźwięki muzyczne; nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką; zachęcanie do wspólnej zabawy.

 • Kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów równolicznych i różnolicznych, zachęcanie do porównywania liczebności zbiorów poprzez przeliczanie.

 • Wzbogacanie plastycznych doświadczeń poprzez poznanie i stosowanie nowej techniki plastycznej; rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych .

Jestem malarzem

 • Zapoznanie z pracownią i czynnościami malarza; nabywanie umiejętności poprawnego, swobodnego wypowiadania się; kształcenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi.

 • Nabywanie umiejętności łączenia ustalonego ruchu z treścią piosenki i muzyką; zachęcanie do wspólnej zabawy .

 • Kształcenie umiejętności klasyfikowania według koloru oraz porównywania liczebności zbiorów szacunkowo i przez przeliczanie elementów zbioru.

 • Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych doznań i przeżyć w kontaktach ze sztuką; pobudzenie aktywności oraz ekspresji twórczej .

Życie pod wodą

 • Zapoznanie dzieci ze zwierzętami mieszkającymi pod wodą, ich wyglądem, zwyczajami, nazwą.

 • Zapoznanie dzieci z nazwami – morze, rzeka, jezioro.

 • Rozumienie pojęć: mały, mało, duży, dużo, większy, więcej, mniejszy, mniej i wdrażanie do posługiwania się nimi; doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-6; nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów.

Już lato

 • Wdrażanie do wypowiedzi poprawnej pod względem gramatycznym i fleksyjnym; rozwijanie myślenia dedukcyjnego;przezwyciężanie śmiałości i nabywanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na forum grupy; kształcenie cierpliwości podczas oczekiwania na swoją kolej wypowiedzi.

 • Zapoznanie dzieci z nową porą roku – LATO.

 • Nabywanie umiejętności interpretacji muzyki ruchem; rozbudzanie zainteresowań muzycznych.

 • Jak należy zachować się w lesie? – przyswajanie zasad ochrony środowiska.

  Nadchodzą wakacje

 • Rozwijanie mowy wiązanej; zapoznanie z miejscami bezpiecznymi do zabaw; wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w wodzie oraz w innych miejscach.

 • Rozwijanie sprawności manualnych, pomysłowości; wyzwalanie radości z zabawy piaskiem.

 • Rozwijanie słuchu i umiejętności liczenia poprzez przeliczanie usłyszanych dźwięków; kształcenie refleksu.

Linki