biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Zamierzenia

wrzesień

WRZESIEŃ Witamy w przedszkolu Zapoznanie dzieci z kącikami zabaw w sali . Ustalenie stałego miejsca zabawek. Wdrażanie do odkładania ...

październik

Temat : W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH- sportowy przedszkolak. Gimnastyka dla smyka.

listopad

Temat: Kto ty jesteś ? Polak mały. Cel: Kształtowanie przywiązania do symboli narodowych. Doskonalenie umiejętności klasyfikowania według ...

grudzień

Temat kompleksowy: SPORTOWY PRZEDSZKOLAK - gimnastyka dla smyka Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do ...

styczeń

STYCZEŃ Temat kompleksowy: SKOK W NOWY ROK Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Zwracanie uwagi na ...

luty

1. Zimowe zabawy Rozwijanie umiejętności przewidywania zdarzeń stanowiących zagrożenie podczas zabaw na śniegu Przestrzeganie ...

marzec

Temat : OZNAKI WIOSNY Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: zapinanie ...

kwiecień

NA WSI - Mały eko przedszkolak Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku. Rozwijanie samodzielności w ubieraniu się: ...

maj

Temat kompleksowy: JAK POWSTAJE KSIĄŻKA? Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych. ...

czerwiec

Krąg tematyczny: Świętujmy razem Dzień Dziecka Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych ...

Linki