biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

kwiecień

KWIECIEŃ

 1. Zwierzęta na wsi

  Cele: rozwijanie spostrzegawczości i mowy; wzbogacanie słownictwa o pojęcia: sadzawka, pastwisko; poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych na wsi; kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta ; wskazywanie produktów pochodzenia mlecznego; kształtowanie pojęć: para, taki sam i wdrażanie do posługiwania się nimi; nauka prawidłowego zachowania w kontakcie z obcym psem; rozumienie i tworzenie informacji w zakresie nauk przyrodniczych.

   

 2. Dbamy o zdrowie

  Cele: poznanie zasad zdrowego odżywiania się; rozwijanie samodzielności, myślenia, spostrzegawczości; kształcenie umiejętności konstruowania poprawnej wypowiedzi; budzenie wrażliwości na potrzeby innych, wyrabianie postawy: współdziałania, koleżeństwa i pomocy; poznanie osób i instytucji, które udzielają pomocy medycznej; przezwyciężanie lęku przed wizytą lekarską, nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i wdrażanie do posługiwania się liczebnikami porządkowymi; klasyfikowanie według koloru i przeliczanie; doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie własnego ciała.

 3. Święto Ziemi

  Cele: wzbogacanie wiedzy ogólnej; zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat piękna przyrody; zachęcanie do dbania o najbliższe otoczenie na co dzień i wyrabianie nawyków proekologicznych; poznanie sposobu oczyszczania wody; zapoznanie z pojęciem „ekolog”; zwrócenie uwagi na pożyteczną rolę pszczół; wykazanie zdrowotnych właściwości miodu; utrwalanie znajomości nazw i kształtów figur geometrycznych; porządkowanie figur według koloru i kształtu; poznanie wybranych owadów i ich znaczenia dla środowiska przyrodniczego i ludzi; zachęcenie do eksperymentowania i wyciągania wniosków.

 4. Tu mieszkam

  Cele: kształcenie umiejętności wypowiadania się na podany temat; nazywanie pomieszczeń w domu lub mieszkaniu i określanie ich funkcji; zapoznanie z różnymi rodzajami budynków; nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i posługiwania się liczebnikami głównymi w zakresie 1-5 oraz pojęciami: więcej, mniej, tyle samo; kształtowanie pojęć: architekt, budowniczy.

   

Linki