biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

listopad

 1. Jesienna pogoda

  Cele: rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji poprzez wskazywanie charakterystycznych cech pory roku, pogody; rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk; rozwijanie spostrzegawczości i dostrzeganie różnych właściwości przedmiotów; tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych: wielkości, wysokości, koloru; utrwalanie pojęć: para, prawy, lewy, w sytuacji użytkowej.

 2. Polska – moja Ojczyzna

  Cele: wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego; rozwijanie spostrzegawczości; zapoznanie z podobieństwami i różnicami między wsią a miastem; budzenie uczuć patriotycznych; kształtowanie tożsamości narodowej; zapoznanie z symbolami narodowymi i budzenie do nich szacunku.

 3. Co robimy w chłodne dni?

  Cele: rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedź w oparciu o obrazek; wdrażanie do rozumienia rytmicznej organizacji czasu poprzez powtarzalność dnia i nocy; rozwijanie umiejętności spostrzegania, obserwowania, uwagi poprzez porównywanie przedmiotów i dostrzeganie ich cech jakościowych (koloru); rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy: koloru; doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów: wyżej, niżej.

 4. Dbamy o czystość

  Cele: rozwijanie umiejętności formułowania poprawnych pod względem składniowym wypowiedzi językowych; kształtowanie nawyków higienicznych i przekonania o ich wpływie na zdrowie; rozwijanie umiejętności spostrzegania, obserwowania, uwagi poprzez porównywanie przedmiotów i dostrzeganie ich cech jakościowych (przeznaczenia); rozwijanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy: przeznaczenia.

 

 

 

 

Linki