biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

luty

LUTY
I. Zwierzęta zimą
Cele: poznanie nazw i wyglądu wybranych ptaków, które nie odlatują  na zimę; rozumienie potrzeby dokarmiania ptaków w czasie zimy  i zachęcanie do niesienia im pomocy;  utrwalanie znajomości nazw ptaków zimujących w Polsce; 
 
II. U fryzjera
Cele: poszerzanie wiedzy nt. pracy ludzi w zawodzie fryzjerskim; wyrabianie poczucia szacunku dla pracy fryzjera/fryzjerki; zwrócenie uwagi na rodzaj, nazwę fryzury, na kolor włosów i objaśnienie nazw: blondyn, blondynka, szatyn, szatynka, brunet, brunetka; rozwijanie spostrzegawczości i myślenia poprzez porównywanie kolorów, kształtów, długości;  wyjaśnienie zjawiska elektryzowania się włosów w kontakcie  z syntetyczną tkaniną; doskonalenie umiejętności segregowania   i klasyfikowania wg określonej cechy; 
 
III. Zwierzęta afrykańskie
Cele: rozbudzanie ciekawości poznawczej i wzbogacanie wiedzy  o  świecie; poznanie wybranych zwierząt egzotycznych; kształtowanie pojęć: zoo, sawanna; doskonalenie orientacji  w przestrzeni, słuchu fonematycznego oraz umiejętności przeliczania   liczebnikami głównymi  w zakresie 1-6; 
 
 
IV. W kuchni
Cele: zapoznanie z niektórymi pracami wykonywanymi w kuchni oraz   z jej wyposażeniem; rozumienie potrzeby przestrzegania zasad higieny  i bezpieczeństwa; wyrabianie poczucia szacunku dla pracy kucharki; zapoznanie z jej pracą; poszerzenie wiadomości nt. atrybutów jej pracy, higieny i bezpieczeństwa pracy; odtwarzanie i tworzenie dźwięków   na niekonwencjonalnych instrumentach muzycznych; zapoznanie  z pojęciem „dyrygent”; kształtowanie nawyku zdrowego odżywiania oraz  zasad higieny; doskonalenie umiejętności grupowania obiektów  wg określonej cechy; porównywanie wielkości i prawidłowe stosowanie przymiotników ją określających.
 

.

Linki