biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

„Mądre dzieci kontra śmieci”

„Mądre dzieci kontra śmieci ”

        W ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna realizowano  w Przedszkolu Samorządowym nr  4 w Myślenicach  oraz Przedszkolu Samorządowym nr 6  w Myślenicach   zadanie nieinwestycyjne  pn „Mądre dzieci kontra śmieci” na kwotę 32 300 zł, przy czym 25 775 zł dofinansowane zostało  przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie a pozostałe środki stanowił wkład własny Miasta i  Gminy Myślenice.

    CELEM ZADANIA BYŁO:

Wzrost świadomości  dzieci, rodziców, nauczycieli  i mieszkańców miasta na temat smogu i jego zagrożeń dla życia .

Podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie identyfikacji, segregacji                                    i zagospodarowania odpadów.

Kształtowanie właściwych postaw i zwiększenie wrażliwości na problemy środowiska a zwłaszcza zanieczyszczenie powietrza.

Promowanie informacji i działań dotyczących ochrony powietrza w mieście.

Rozbudzenie świadomości ekologicznej poprzez zapoznanie dzieci z różnego rodzaju źródłami energii.

Zainspirowanie dzieci do szukania w materiałach segregowanych – materiałów do zabawy, do twórczego przerabiania

 

        Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz przychylności Burmistrza  Miasta i Gminy Myślenice Pana Jarosława Szlachetki  możliwe było  zrealizowanie działań  o tak szerokim charakterze. 

Zrealizowano  następujące działania :

1. Działanie - Warsztaty dla dzieci.

 Warsztaty "Mądre dzieci kontra śmieci" - zajęcia prowadzone przez Fundację JAKU  –  w dniu 11.09. 2020r.  Forma warsztatów była urozmaicona, angażowała dzieci  i pozwalała  im aktywnie uczestniczyć w zajęciach dzięki, zabawom edukacyjnym, doświadczeniom, ćwiczeniom. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach i doświadczeniach, które umożliwiały im  segregowanie śmieci, zagospodarowania odpadów, poznanie zasady wykorzystania, słońca, wody, roślin, ziemi, wiatru  do produkcji z energii. Wykazywały się niezwykłą wyobraźnią i pomysłowością, były ciekawe i nierzadko zaskakiwały swoją wiedzą na temat OZE. Dzieci rozwijały  wrażliwość na problemy środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.   

2. Działanie- Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycielki.

W obydwu przedszkolach w miesiącu wrześniu  nauczycielki zorganizowały cykl tygodniowych zajęć związanych z edukacją przyrodniczo -  ekologiczną.

Dzieci poznały sposoby ochrony środowiska naturalnego, ochronę powietrza, segregację śmieci, recykling.

Dzieci obejrzały filmy związane zarówno ze środowiskiem naturalnym jak   i sposobami jego ochrony np. bajkę  pt. "Rady na odpady".

Link do bajki:

https://www.youtube.com/watch?v=0WS8vo0iD2k

 Nauczyły się właściwej segregacji śmieci, oszczędnego korzystania z wody. Wykonywały ilustracje o czystym powietrzu.  Rozbudzano poczucie odpowiedzialności za najbliższe środowisko społeczno przyrodnicze poprzez zapoznanie dzieci z różnego rodzaju źródłami energii.

3. Działanie -  Zajęcia artystyczno - ekologiczne   dla dzieci.

Zajęcia  artystyczno - ekologiczne „Drugie życie śmiecia”  prowadzone były przez plastyka   Panią Natalię Nowacką.            

Podczas zajęć dzieci wykonywały z surowców wtórnych oraz materiałów  plastycznych zabawki  oraz ulotki, plakaty na happening, bal ekologiczny.

 

 

4. Działanie -Warsztaty artystyczno - ekologiczne z rodzicami

 

W każdym przedszkolu przeprowadzono warsztaty ekologiczno – artystyczne prowadzone przez plastyka Panią Natalię Nowacką z udziałem dzieci i rodziców. Rodzice wspólnie z dziećmi wykonywali stroje ekologiczne.

 

 

5. Happening "Chcemy błękitnego nieba"

                 Z powodu pandemii Koronawirusa COVID -19,  Happening "Chcemy błękitnego nieba" nie odbył się na Rynku w  Myślenicach tylko w ogrodach poszczególnych przedszkoli Miasta i Gminy Myślenice. W Happeningu wzięły udział  dzieci z terenu Miasta i Gminy Myślenice. W każdym przedszkolu został  zorganizowany koncert piosenek o tematyce ekologicznej, zabawy ruchowe  i taneczne. W drugiej części imprezy na alejkach dzieci  z poszczególnych przedszkoli rysowały kolorową kredą na temat "Chcemy błękitnego nieba". Każde dziecko zostało poczęstowane ekologicznymi chipsami jabłkowymi.

      

 

       

 

 

6. Gminny Konkurs plastyczny

 

          W konkursie plastycznym wzięło udział 300 dzieci uczęszczających do przedszkoli  z Miasta i  Gminy Myślenice, 296 dzieci zgodnie z zaplanowanymi środkami zostało nagrodzonych.

 Tematem konkursu było  ""Śmieci segreguję i naszą Gminę ratuję"". Prace plastyczne płaskie oceniane były  przez jury w 4 grupach wiekowych 3, 4 latki i 5, 6 latki.  Głównymi kryteriami oceny były samodzielność, oryginalność i pomysłowość wykonanych prac. Prace były bardzo oryginalne, pomysłowe, z wykorzystaniem różnorodnych surowców wtórnych    / pudełek, butelek, zakrętek, kapsli/ uzupełnionych materiałami plastycznymi. Widać było duże zaangażowanie w każdą pracę oraz kreatywność w wybranych środkach wyrazu. Na zakończenie konkursu została zorganizowana wystawa nagrodzonych prac. Jury miało bardzo trudne zadanie, aby wyłonić głównych laureatów.

            Uczestnicy otrzymali nagrody za I, II, III miejsce, wyróżnienia, nagrody pocieszenia. Przyznano nagrody w 4 kategoriach wiekowych -  3, 4, 5 i 6 latki .

 

    

 

 

3 latki

I miejsce

Milena Mikołajczyk PS nr.4

II miejsce

Piotr Ziółkowski PS nr.4

III miejsce

Kornelia Sala PS nr.4

4 latki

I miejsce

Milena Mazur PS nr.7

II miejsce

Zuzanna Teper PS nr.4

III miejsce

Apolonia Wątorek PS nr1

5 latki

I miejsce

Bartłomiej Dragosz PS nr.4

II miejsce

Zosia T. PS nr.6

III miejsce

Antoni Woźnica PS nr. 5

6 latki

I miejsce

Antonina Lach PS nr.1

II miejsce

Amelia Rolka PS nr.6

III miejsce

Marysia Dziadkowiec PS nr.5

WYRÓŻNIENIA

3 LATKI

Jan Dobosz PS Bęczarka

Maja Jamka PS nr.4

Alan Murzyn PS nr.4

Zuzia Klęk PS nr.4

Michał Kaperek PS nr.2

Laura Pająk PS nr.4

Ania Kubiak PS nr.6

Beata Snakowska PS nr.4

Zofia Tomankiewicz PS nr.6

Helena Wójcik PS nr.2

Mikołaj Grzeszczuk PS Bęczarka

Leoś Pitala PS nr.4

Ignacy Mierzejewski PS nr.7

Ignacy Lusina Ps nr.1

Marysia Góralik PS nr.4

Barbara Starzec PS w Bęczarce

Julia Kotecka PS nr.4

Laura Puto PS nr.7

Alicja Worwa PS nr.8

4 LATKI

Hubert G. PS nr.4

Mikołaj Malina PS nr.4

Aleksandra Zięba PS Jawornik

Julia Przęczek PS nr.4

Julia Hudaszek PS nr.7

Liliana Stachura PS nr.6

Mikołaj Rorat PS nr.6

Milena Góralik PS nr.4

Zofia Nowak PS nr.4

Szymon Bednarczyk PS nr. 4

Witold Chorzalski PS nr.4

Lenka Gniewek PS Jawornik

Zuzanna Kiebzak PS nr.6

Zuzanna Wyroba PS nr.4

Fijał Maria PS nr.6

Aleksandra Jop PS nr.6

Aleksandra Starzec PS Bęczarka

Martyna Kotarba PS nr.4

Dorota Spytkowska PS nr.6

Wiktoria Zapała PS nr.7

Zofia Trystuła PS nr.6

5 LATKI

Miłosz Pajdzik PS Bęczarka

Maja Świebodzka PS nr.8

Milena Golonek PS nr.4

Mikołaj Kęsek PS nr.4

Oskar Piątek PS nr.4

Arkadiusz Mika PS nr.4

Tomek Gruszeczka PS nr.8

Wiktoria Szymska PS nr.3

Patryk Snakowski PS nr.4

Aleksander Ruman PS nr.8

Emilia Hudaszek PS nr.2

Mateusz Mardaus PS nr.4

Apolonia Sala PS nr.4

Jan Augustyn PS nr.6

Ola Ordon PS nr.4

Filip Rogowiec PS nr.4

Iga Twardosz PS Jawornik

Zofia Płachta PS nr.6

Nikola Matusiak PS nr.4

Szymon Ziółkowski PS nr.4

6 LATKI

Natalia Trybała PS nr.7

Natalia Kowalska PS nr.6

Roksana Podmokły PS nr.6

Patryk Firek PS Jawornik

Zuzanna Maj PS nr.7

Karol Stasiak PS nr.5

Oliwka Strączek PS nr.5

Natalia Sala PS nr.4

Nikodem Lech PS nr.4

Magdalena Góralik PS nr.4

Zosia Kudrzycka PS nr.4

Maciej Tylek PS Bęczarka

Iga Czajka PS nr.2

Kornelia Święch PS nr. 5

Helena Stanach PS nr. 8

Emilia Burek PS nr.1

Tomasz Blecharczyk PS Bęczarka

Jak Kiebzak PS nr.6

Agata Trzcińska PS nr.4

Marika Ulman PS nr.4

NAGRODY POCIESZENIA

Franuś Pachacz PS nr.4

Nikoś Kubiczek PS nr.4

Michalina Muniak PS nr.7

Jan Boczarski PS nr.4

Kuba Majka PS nr.4

Jan Skawski PS nr.4

Staś Wiśnicz PS nr.4

Zuzanna Czerwień PS nr.4

Adam Bergel PS nr.4

Blanka Starowicz PS Bęczarka

Zofia Kumórek PS nr.4

Antosia Tobolewicz PS nr.4

Amelia Kotecka PS nr.4

Ola Pilch PS nr.4

Jeremi Dmytrzyk PS nr.4

Nadia Kania PS nr.2

Natalia Czarnota PS nr. 2

Emilia Pilch PS nr.2

Karolina Szwabowska PS nr.3

Iga Suder PS nr.4

Janina Strzępek PS nr. 2

Izabela Jaśkowiec PS nr.3

Alicja Majda PS nr. 2

Antosia Puzik PS nr.4

Franciszek Janiczak PS nr.4

Dawid Kocańda PS nr. 7

Szymon Kasperek PS nr.6

Antonina Ledwos PS nr.6

Nikola Kaleta PS nr.2

Jan Mirek PS nr.6

Gabriela Kotarba PS nr.4

Arkadiusz Żądło PS nr.4

Maksymilian Knapczyk PS nr.4

Iga Nowak PS nr4

Wiktor Mardaus PS nr.5

Oliwia Chyra PS nr. 8

Nikola Morlak PS nr.4

Wiktora Sentysz PS nr4

Wojtuś Bajor

Jan Muniak PS nr.7

Zuzia Dróżdż PS nr. 4

Lena Płoskonka PS nr.6

Jaś Kłos nr.4

Iga Jędrocha PS nr.4

Alicja Jaśków PS nr.4

Marysia Chodurek PS nr.4

Sebastian Rogowiec PS nr.4

Maja Zalubowska PS nr.5

Kacper Walas

Przemysław Jawor PS nr.8

Sławomir Depta PS nr.2

Wojciech Rapacz PS nr.3

Zuzia Ubran PS nr.5

Nina Dzienyńska PS nr.4

Aleksandra Jędryha PS nr.4

Patryk Snakowski PS nr.4

Michał Ulmański PS nr.4

Igor Grandys PS nr. 4

Gabriel Kalemba PS nr.4

Wojtuś Turczanik

Lena Stachura PS nr.4

Mikołaj Zając PS nr.4

Jagoda Mleczek PS nr.6

Zofia Moskal PS nr.4

Olaf Tylek PS Bęczarka

Kacper Pitala PS Bęczarka

Franciszek Tondera PS nr.6

Hanna Kowalik PS nr. 2

Tomasz Bryliński PS nr.2

Dawid Janik PS nr.5

Hubert Sternal PS nr.3

Łucja Nowotyńska PS nr.2

Artur Wołek PS nr.2

Filip Grabowski PS nr.6

Paulina Maczałaba PS nr.2

Natalia Kowalczyk PS nr.2

Remigiusz Kotarba PS nr.4

Tymek Śliwa PS nr.4

Florian Wiśnicz PS nr.4

Norbert Góralik PS nr.5

Gabriel Sudoł PS nr.1

Liliana Chlebda PS Jawornik

Martyna Suder PS nr.6

Larysa Kuźmiński PS nr.5

Madzia Pietrzak PS nr.7

Zuzia Żaba PS nr.6

Oliwia Krupa PS nr.4

Basia Matoga PS nr.4

Karol Kozak PS nr.4

Nikola Murzyn PS nr.4

Wojciech Stankiewicz PS nr.4

Antoś Cholewa PS nr.5

Nikodem Szymski PS nr.4

Olek Sałach PS nr.4

Olaf Gołdyń PS nr.4

Filip Jaśkowiec PS nr.3

Zosia Jamróz PS nr.5

Wojciech Niemczura PS nr.8

Karol Halek PS nr.8

Mikołaj Twardowski PS nr.5

Kuba Śledziowski PS nr. 4

Zofia Hanusiak PS nr. 2

Ignacy Korzycki PS nr. 6

Kamil Banowski PS nr.4

Leszek Gatlik PS nr.4

Kuba Rorat PS nr.4

Maja Stachura PS nr.6

Szymon Święch PS nr. 7

Łukasz Bednarczyk PS nr. 6

Weronika Korzycka PS nr.6

Maja Jop PS nr. 6

Liliana Kaducka PS nr.5

Zuzia Góralik PS Jawornik

Pola Biedrawa PS nr.7

Anna Spytkowska PS nr.6

Maciej Zadora PS nr.4

Marcel Święch PS nr.6

Laura Firek

Amelia Swatek

Wojtuś K.

Helena Opydo PS nr.6

Julia Walas PS nr.6

Magdalena Baran

Wojciech Mucha

Alan Sularz PS nr.4

Jaś Pilch

Anetka Ziemba

Emma Kania, Leon Kania

Oliwia Łopatka

Weronika Kiszka PS nr.6

Natan Karp

Kacperek Sokołowski

GRATULACJE !!!!!!!!!!!!!!!!!

 

7. Bal ekologiczny.

 

       W  dniu 28.09.2020r. odbył się bal ekologiczny w hali widowiskowo-sportowej na Zarabiu. Bal był prowadzony przez animatorów z „Baśniowej Krainy”. Wydarzenie zorganizowano przy zachowaniu zaleceń Ministerstwa Zdrowia związanych z pandemią koronawirusa,  z podziałem uczestników na trzy grupy. W pierwszej grupie bawiły się dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 4, w drugiej grupie dzieci z Przedszkoli Miasta i Gminy, w trzeciej grupie dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 6.  Na bal dzieci zostały przewiezione busami.   Podczas balu organizowane były zabawy taneczne, konkursy związane z ochroną środowiska  i segregacją śmieci, prezentacja plakatów o tematyce ekologicznej wykonanych przez dzieci.  Każde dziecko zostało poczęstowane drożdżówką i soczkiem.

         Na balu byli obecni Przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Myślenice,  pani naczelnik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu UMiG Myślenice Małgorzata Ciemińska oraz pani inspektor Beata Kowalska.

 


 

Konkurs plastyczny

1
2
3
4
5
IMG_20201028_103928
IMG_20201028_104005
received_381077379734523
received_394248651760919
received_676795226571139
received_1524967047714215
received_2491186367847341
received_2847666072131172
received_4013386628675501

Warsztaty ekologiczne "Mądre dzieci kontra śmieci"

Warsztaty plastyczne "Ekologiczne zabawki"

img_20200918_120345
img_20200918_120355
img_20200918_120412
img_20200918_120416
img_20200918_120429
img_20200918_120529
img_20200918_120601
img_20200918_120628
img_20200918_120635
img_20200918_120909
img_20200918_122145
img_20200918_124501
img_20200918_124503
img_20200918_124505
img_20200918_124508
img_20200918_124510
img_20200918_124511

Happening "Chcemy błękitnego nieba"

IMG_20200923_111508
IMG_20200923_112818
IMG_20200923_113600
IMG_20200923_113607
IMG_20200923_113611
IMG_20200923_113618
IMG_20200923_113704
IMG_20200923_113711
IMG_20200923_113728
IMG_20200923_113737
img-20200923-111508
img-20200923-111518
img-20200923-111523
img-20200923-111525
img-20200923-111610
img-20200923-111617
img-20200923-112116
img-20200923-112126
img-20200923-112128
img-20200923-112130
img-20200923-112135
img-20200923-112137
img-20200923-112140
img-20200923-112156
img-20200923-112158
img-20200923-112605
img-20200923-112608
img-20200923-112615
img-20200923-112622
img-20200923-112712
img-20200923-112719
img-20200923-112737
img-20200923-112818_1
img-20200923-112639
img-20200923-112656

Bal Ekologiczny na hali sportowej

img-20200928-085918
img-20200928-085927
img-20200928-085932
img-20200928-085939
img-20200928-085946
img-20200928-090011
img-20200928-090017
img-20200928-090033
img-20200928-091658_2
img-20200928-091705
img-20200928-091714
img-20200928-091720
img-20200928-091838_2
img-20200928-091848_2
img-20200928-091902
img-20200928-092707
img-20200928-092711
img-20200928-092714
img-20200928-092717
img-20200928-092720
img-20200928-092725
img-20200928-092743
img-20200928-093429
img-20200928-093437

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycielki

Warsztaty artystyczno - ekologiczne z rodzicami

Linki