biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

Dziecko w świecie ekologii

W ramach Programu Priorytetowego – edukacja ekologiczna zrealizowano w  Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach  oraz Przedszkolu Samorządowym nr 5  w Myślenicach   zadanie nieinwestycyjne  pn. „Dziecko w świecie ekologii”. Zadanie zostało współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie . Koszt kwalifikowany zadania: 37 045,00  zł , Kwota dotacji : 19 996,90 zł, pozostałe środki stanowił wkład własny Miasta i  Gminy Myślenice.

W przedszkolach realizowano szereg działań :

  1. Warsztaty dla dzieci "Ekologia na co dzień"- prowadzone przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych z Krakowa.
  2.  Zajęcia artystyczno - ekologiczne   dla dzieci "drugie życie śmiecia” prowadzone przez plastyka Panią Natalię Nowacką,  w czasie których  dzieci wykonywały zabawki z recyklingu.
  3. Warsztaty  artystyczno -ekologiczne z rodzicami i dziećmi prowadzone przez również przez plastyka Panią Natalię Nowacką, w czasie których rodzice i dzieci wykonywali stroje ekologiczne  z recyklingu. Po wykonaniu pracy odbył się konkursowy pokaz mody oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej. Wszystkie dzieci otrzymały nagrody.
  4. Gminny Konkurs plastyczny "Opowieści małej chmurki" W konkursie wzięło udział 424 dzieci  z Gminy Myślenice.  Prace oceniane były w czterech kategoriach wiekowych: 3 latki, 4 latki, 5 latki, 6 latki.
  5. Happening "Czyste powietrze wokół nas". W centrum  miasta,  została zorganizowana  akcja promocyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta i gminy oraz dzieci z myślenickich przedszkoli, której celem będzie zwrócenie uwagi na potrzebę walki ze smogiem i segregacji śmieci. Dzieci maszerowały ulicami miasta niosąc  plakaty,  rozdawały wykonane przez siebie ulotki związane z ochroną powietrza i segregacją śmieci. Odbył się koncert piosenek o tematyce ekologicznej i zabawy taneczno- ruchowe prowadzone przez animatorów z Baśniowej Krainy.  W Happeningu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta Pani Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Małgorzata Ciemińska oraz Pan wiceburmistrz Mateusz Suder.Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego "Opowieści małej chmurki" i wręczono dzieciom główne nagrody. Pozostałe dzieci otrzymały nagrody w przedszkolach.
  6. Zarządzanie - nad realizacją czuwały dyrektorki z Przedszkola Samorządowego nr 4  mgr Teresa Sari oraz z Przedszkola Samorządowego nr 5 – mgr Barbara Woźnica, realizując zadania związane z zakupami, promocją, monitoringiem, sprawozdawczością, zatrudnianiem osób odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć.

          Dzięki realizacji zaplanowanych działań wzrosła świadomość ekologiczna dzieci, rodziców, nauczycieli  i mieszkańców miasta.    

         Poprzez promocję takich działań jak, warsztaty czy też konkursy plastyczne, happening, zainteresowaliśmy inne placówki, podejmowaniem inicjatyw na rzecz zwiększenie wrażliwości na problemy środowiska a przede wszystkim podnieśliśmy świadomość społeczną o konieczności segregacji śmieci i ochrony środowiska.

           Ważnym rezultatem była  integracja przedszkoli, nawiązanie współpracy podczas realizacji kolejnych działań, integracja nauczycieli oraz przede wszystkim dzieci, rodziców.

           Dodatkowo projekt przyczynił się do promocji przedszkoli w środowisku lokalnym, gminie i powiecie, kształtowania pozytywnych zachowań społecznych, stworzenia możliwości przekazu wartości ekologicznych.

             Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Myślenice  możliwe było  zrealizowanie działań o tak szerokim charakterze.  

1. Warsztaty dla dzieci "Ekologia na co dzień"

310090470_2952259821744637_401871599505183545_n
312907581_5916390835087730_4564244207518580847_n
312983930_626321075642065_4047632984164253484_n
313024283_1793606500991813_6902396469808798648_n
313096252_438463098432408_4645180931047376666_n

2. Zajęcia o tematyce ekologicznej

310444219_654643669344653_6907194331127583111_n
312708276_3251992271707406_1188591546956870873_n
312804216_1488921138252292_1309615310381712737_n

3. Zajęcia artystyczno - ekologiczne dla dzieci "drugie życie śmiecia”

4
5
6
7
8
11
13

4. Warsztaty artystyczno -ekologiczne z rodzicami i dziećmi

310068881_3310925359153875_3585202051794066383_n
310094759_1802229690137498_2814143695815501674_n
310099265_5464870903601756_2848043949791083119_n
310230724_681088020106415_9069720132717759091_n
310261222_470974724967104_4526041466675149521_n
310298688_426656542860437_7148533131398910586_n
310312786_637994587683406_4254421217949889017_n
310400527_920361882685328_4196167485755277175_n
310400528_812815276807890_4240492018112280804_n
310613167_1328233557921514_238078238999475281_n
310924765_643164580603285_4496205771138690649_n

5. Gminny Konkurs plastyczny "Opowieści małej chmurki"

308349788_796795401372175_4393215820492766618_n
308394247_495913079213418_1480941202434103959_n
308232896_1533941950393489_843883529886598510_n
308647847_1461556560991281_7053016738876745235_n

6. W dniu 28.09.2022 odbył się happening "Czyste powietrze wokół nas".

IMG_20220928_091907
IMG_20220928_093148
IMG_20220928_095833
IMG_20220928_100935
IMG_20220928_101729
f_large_4104e7010bf53573bcc1823067c22ff459dccdb40621
f_large_4104f94d1ecc0b6b9ab18541e1b25b1d6f682b238ffb
f_large_41040dfd77bd61c80e95854a5c436e1ce3b79a390067
f_large_410449f772cf7c13bb813b28ffabac66eba5b3bc6f49
f_large_4104a3c1ff45ca2c0e87c2b9a8af95b2fd0c44a9f821
f_large_4104701a8ceff8f307fcddd0f321af7b848ce765c06b
f_large_4104431abf9ee54b556fa405ba5358a404b18b6d18c6
f_large_410428745620a0521717084340d7b9d780107ae302db
f_large_41045004954186eeded52e32b517316d5fb77b96914d
f_large_410487992092cd296af8f02a88d37cdbca88bac7c7dd

Linki