biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Rekrutacja


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2019/2020 

Od 01 marca 2019r. do 30 marca 2019r.dostępne będą elektroniczne wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola
na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/myslenice.

Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie
ze wskazówkami systemu „NABÓR VULCAN”.

Wygenerowane, wydrukowane i podpisane Wnioski wraz  z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji)
w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2019r. do godz. 15.00.

Jeżeli któryś z rodziców nie ma możliwości złożenia wniosku elektronicznie wówczas istnieje możliwość pobrania wniosku w sekretariacie przedszkola, wypełnienie i złożenie go. Zostanie on wprowadzony do elektronicznego systemu.

8 kwietnia 2019r. o godz. 1200 zostaną podane do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.

do 12 kwietnia Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia   postaci pisemnego oświadczenia.

15 kwietnia Przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Uwaga !!!

Przy takiej samej liczbie punktów decyduje kolejność zgłoszenia

Linki