biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022  
 
Od 1 marca 2021r. o godz. 900 do 17 marca 2021r. do godz. 1200 dostępne będą elektroniczne wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na stronie:
                  https://przedszkola-myslenice.nabory.pl.
 
Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie ze wskazówkami systemu „NABÓR”.
Wygenerowane, wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie 
do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji) w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2021r. do godz. 1200.
2 kwietnia 2021r. o godz. 1500 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 6 kwietnia 2021r. od godz. 900 do 16 kwietnia 2021r. do godz.1200 .
Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia elektronicznie.
19 kwietnia 2021r. godz. 1200  przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Od 20 kwietnia 2021 do 22 kwietnia 2021 rekrutacja uzupełniająca.
23 kwietnia 2021 godz. 1200 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.
 
Grupie A - dzieci 5 i 6 lat liczba wolnych miejsc 0.
Grupa B - dzieci 3 i 4 lata liczba wolnych miejsc 34.
 
Harmonogram rekrutacji stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021r.

REGULAMIN REKRUTACJI  DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach na rok szkolny  2021/2022

Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021r.


 

Linki