biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Rekrutacja

 
Rekrutacja uzupełniająca : adres dla rodzica  20.04.2021 r

https://uzupelniajaca-przedszkola-myslenice.nabory.pl/

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na terenie Gminy Myślenice

 na rok szkolny 2021/2022

Informujemy, iż  rozpoczyna się rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli publicznych na terenie Gminy Myślenice, dla których organem prowadzącym jest Gmina Myślenice

 Dla nowych dzieci ubiegających się o przyjęcie do przedszkola po raz pierwszy:

Rekrutacja w systemie elektronicznym NABO rozpocznie się w dniu 20 kwietnia 2021 r. od godz. 8.00. i będzie trwać do 22 kwietnia 2021r. do godz. 12.00, po czym system zostanie zamknięty.

W celu dokończenia rekrutacji elektronicznej należy wydrukować i podpisać wniosek złożony w systemie NABO i wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów złożyć go w przedszkolu pierwszego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia  2021r. do godz.12.00

22 kwietnia 2021 r. godz. 15.30 zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.

Do dnia 23 kwietnia 2021 r. godz. 11 należy potwierdzić wolę zapisu dziecka do przedszkola, do którego zostało zakwalifikowane w systemie NABO. Można zrobić to osobiście u dyrektora placówki lub przez system  NABO.

23 kwietnia 2021 r. godz. 12.00 zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022  
 
Od 1 marca 2021r. o godz. 900 do 17 marca 2021r. do godz. 1200 dostępne będą elektroniczne wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na stronie:
                  https://przedszkola-myslenice.nabory.pl.
 
Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie ze wskazówkami systemu „NABÓR”.
Wygenerowane, wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie 
do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji) w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2021r. do godz. 1200.
2 kwietnia 2021r. o godz. 1500 zostaną podane do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Od 6 kwietnia 2021r. od godz. 900 do 16 kwietnia 2021r. do godz.1200 .
Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia elektronicznie.
19 kwietnia 2021r. godz. 1200  przedszkole podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Od 20 kwietnia 2021 do 22 kwietnia 2021 rekrutacja uzupełniająca.
23 kwietnia 2021 godz. 1200 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych.
 
Grupie A - dzieci 5 i 6 lat liczba wolnych miejsc 0.
Grupa B - dzieci 3 i 4 lata liczba wolnych miejsc 34.
 
Harmonogram rekrutacji stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021r.

REGULAMIN REKRUTACJI  DZIECI do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach na rok szkolny  2021/2022

Zarządzenia Nr 26/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 26 stycznia 2021r.


 

Linki