biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

październik

Temat kompleksowy: Nadeszła jesień

 • odróżnianie środowiska parku i lasu, poszerzanie wiedzy o zachowaniu w sytuacji znalezienia cudzej własności, rozwijanie empatii, odpowiedzialności
 • poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z ptakami, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie świadomości fonologicznej, ćwiczenie umiejętności planowania pracy, rozwijanie samodzielności
 • utrwalenie informacji o skarbach jesieni, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych

Temat kompleksowy: Jesień w sadzie

 • poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, zwyczajów życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin
 • poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych, dbałość o bezpieczeństwo podczas zabaw ruchowych
 • poznawanie nazw niektórych drzew owocowych, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie umiejętności przeliczania, sensoryczne poznawanie liści, rozwijanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie, uczestniczenia w zabawach badawczych
 • poznanie nowej piosenki, kształcenie wrażliwości i pamięci muzycznej, rozwijanie tężyzny fizycznej, wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas różnych aktywności osób

Temat kompleksowy: Dary ogrodu

 • rozpoznawanie i podawanie nazw niektórych warzyw, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie orientacji w przestrzeni, poznanie sposobu wręczania kwiatów, doskonalenie współpracy
 • odróżnianie, które warzywa rosną pod ziemią, a które nad ziemią, rozwijanie ciekawości poznawczej, rozwijanie umiejętności zauważania rytmów i ich odtwarzanie, rozwijanie współpracy
 • poznanie niektórych właściwości warzyw, klasyfikowanie, rozwijanie umiejętności muzycznych i sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności pracy w parach, rozwijanie umiejętności oczekiwania na swoją kolej, orientowanie się w przestrzeni, nauka tworzenia prostej formy tanecznej (korowodu), kształtowanie poczucia „pulsu” w muzyce, rozwijanie motoryki małej
 • rozpoznawanie i podawanie nazw części warzyw (skórka, pestki, miąższ), doskonalenie sprawności językowej, manualnej, poszerzanie słownika czynnego o pojęcia związane z warzywami, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas krojenia warzyw

Temat kompleksowy: Nasze rodziny

 • utrwalanie znajomości nazw emocji, rozwijanie świadomości, że emocje są nieodłącznym elementem życia, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i wypowiadania się jego temat, rozwijanie postawy szacunku i życzliwości wobec najbliższych
 • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania tekstów literackich i wypowiadania się na ich temat, doskonalenie percepcji wzrokowej, kształtowanie poczucia obowiązku, wyzwalanie ekspresji emocjonalnej
 • ćwiczenie umiejętności klasyfikacji ze względu na podaną cechę, kształtowanie umiejętności rozpoznawania kolorów, rozwijanie orientacji przestrzennej, ćwiczenie słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem, kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej i kreatywności poprzez eksperymentowanie
 • zapoznanie z nową piosenką o tematyce rodzinnej, budzenie wrażliwości muzycznej, rozwijanie sprawności fizycznej i refleksu, doskonalenie umiejętności dramowych, doskonalenie współpracy w grupie
 • utrwalenie wiedzy o relacjach między członkami rodziny, rozwijanie ciekawości poznawczej, chęci przeprowadzania własnych eksperymentów, ćwiczenie integracji sensorycznej, doskonalenie motoryki małej, czerpanie przyjemności z obdarowywania bliskich osób własnoręcznie przygotowanymi podarunkami

 

 

Linki