biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

Projekty unijne

2
5
4
3
1

PROJEKTY UNIJNE:

2008/2009 –

 „Przedszkolacy z Seniorami odkrywają świat”

2009/2010 –

Integracja od przedszkola do Seniora

Sprawny przedszkolak

2010/2011 –

 „Integrujmy się”

„Wspólnie się uczymy i razem bawimy” 

2011/2012 –

Aktywny przedszkolak

W Przedszkolach nr 4 i nr 6 realizowany będzie projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .
Zgodnie z celem, w projekcie bierze udział:
30 dzieci /dziewczynki/chłopcy/ z wadami wymowy
20 dzieci/dziewczynki/chłopcy/3, 4, 5 i 6 letnich dzieci z trudnościami manualnymi
50 rodziców dzieci /kobiety/mężczyźni/.

Warunkiem uczestnictwa dziecka jest wynik zaświadczenie od specjalisty . Dziecko może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach unijnych. Deklaracje w sekretariacie.

1. „Uczymy Się Mówić Poprawnie” - 10 zajęć logopedycznych dla dzieci po 2 godz.
2. Zajęcia twórcze 10 zajęć twórczych dla dzieci po 2 godz.
3. „Terapia Logopedyczna – Warsztaty Dla Rodziców” - 2 warsztaty logopedyczne dla rodziców wraz z dziećmi.
4. Pracuję z dzieckiem- 2 warsztaty dla rodziców wraz z dziećmi.
5. Spotkanie teatralne- 7 X w PS 6 , 17 X,
6. Malowanie baniek. – wycieczka 07 XI
7. Konkurs plastyczny.
8. Spotkanie integracyjne przy muzyce w hali na Zarabiu „ Baśniowa Kapela” – 24 XI.2011

W  roku szkolnym 2010/2011
od 01.10.2010r. do 31.12.2010r.
w Przedszkolach Samorządowych nr 4  i nr 6  w Myślenicach realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
pn.  „ INTEGRUJMY  SIĘ”

CELEM OGÓLNYM projektu jest integracja społeczna dzieci i dziadków nieaktywnych zawodowo z przedszkoli  nr 4 i nr 6 połączona z kształtowanie tożsamości europejczyka

CELE SZCZEGÓŁOWE:
-stworzenie warunków do czynnej integracji dzieci i osób starszych
-aktywizacja osób niepracujących zagrożonych wykluczeniem społecznym
-budowanie więzi wewnątrzpokoleniowych i międzypokoleniowych
-kształtowanie tożsamości europejczyka
-poszerzenie wiedzy na temat zabytków Europy
-rozwinięcie umiejętności współpracy w grupie
-zwiększenie mobilności i aktywności społecznej osób starszych
-integracji środowisk dwóch przedszkoli.
Realizacja projektu była  szansą na integrację i aktywizację społeczną nieaktywnych zawodowo pokoleń mieszkańców Gminy Myślenice. Zaplanowano więc działania zaspokajające różne potrzeby ludzi starszych i dzieci. Projekt rozwinął umiejętności społeczne dzieci i osób starszych, umocnił poczucie dumy z przedszkola,  w którym każdy może znaleźć coś dla siebie. Planując działania w ramach projektu kierowano się potrzebami zgłaszanymi przez rodziców i dostrzeganymi przez nauczycieli. Nieodpłatne zajęcia organizowane w ramach projektu pozwoliły na częściowe zaspokojenie zainteresowań osób starszych i dzieci, rozwój i zdobycie nowych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy.         

W projekcie uczestniczyły dwa przedszkola  położone w odległości   ok. 300 m od siebie co dało możliwość organizowania w wielu wspólnych

Przedszkole  Samorządowe nr 4 w Myślenicach jest placówką  5 oddziałową do której uczęszcza 150 dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu miasta Myślenice i okolicznych wsi.

Przedszkole Samorządowe nr 6 im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach jest placówką 6 oddziałową do której uczęszcza 175  dzieci  z terenu miasta Myślenice i okolicznych wsi.
 
REKRUTACJA -uczestników projektu prowadzona w obydwu przedszkolach była otwarta  i jawna, o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym a dostęp równy dla wszystkich zainteresowanych uwzględniając przyjęte kryteria rekrutacji.

Zgodnie z w/w kryteriami, w projekcie brało udział:

  • 50 dziadków w wieku do 64 lat dzieci z 2 przedszkoli /ogółem kobiet/mężczyzn/ zamieszkujących Gminę Myślenice.
  • 50 dzieci /ogółem dziewczynek/ chłopców/ uczęszczających do przedszkoli po 25  z każdego przedszkola.

Projekt zakładał  realizację  następujących zadań :

ZADANIE 1  - „WSPÓLNIE PODRÓŻUJEMY"

związane było z organizacją wyjazdu dla wszystkich uczestników projektu tj. 50 dziadków    i 50 wnuków z 2 przedszkoli  do "Kopalni soli"  w Bochni  w dniu 17.11.2010r. gdzie uczestnicy zwiedzając solne podziemia poznali warunki pracy górników solnych, które znacząco zmieniały się na przestrzeni wieków.

ZADANIE  2  - „ANDRZEJKOWE  WRÓŻBY”

W dniu  24 listopada 2010r. zorganizowano w strażnicy OSP zabawę   w czasie której wspólnie bawili się wszyscy uczestnicy projektu. Pragnęliśmy  upowszechnić poprzez to działanie tradycje związane z Andrzejkami. Uzasadnieniem tego działania było przede wszystkim budowanie tradycji starosłowiańskich, więzi pokoleniowych, efektywne współdziałanie w zespole, integracja wszystkich uczestników projektu oraz dobra zabawa.
Przy muzyce zespołu Silvestro Band prezentującej współczesne i nieco starsze przeboje bawili się dziadkowie wraz z wnukami. Całą salę wypełniały długie „pociągi” i wirujące koła. Dorośli wraz z dziećmi nucili słowa znanych piosenek.  Dźwięki Twista poderwały do tańca wielu Seniorów, przypominając im szalone lata młodości.
Ogromny entuzjazm zarówno dzieci jak i osób starszych wzbudziły „kaczuszki” , wiązanka góralska ora piosenka „Kocham Cię Polsko” .  Zmęczeni tańcem zarówno mali jak  i „duzi” regenerowali swoje siły spożywając przygotowane smakołyki.  Żegnając się Seniorzy gorąco dziękowali za możliwość udziału w Biesiadzie i prosili o tego typu imprezy.  Biesiada andrzejkowa okazała się imprezą bardzo udaną, pomimo zmęczenia „wyczynami” na parkiecie wszyscy w dobrych humorach opuszczali salę  i wracali do domów.

ZADANIE  3  -  „NAJPIĘKNIEJSZE ZABYTKI EUROPY”

było realizowane przez nauczycielki  mgr Annę Kubiczek i mgr Katarzynę Stalską  poprzez wspólne oglądanie projekcji filmów a następnie zajęcia plastyczne w których uczestnicy tworzyli prace na podstawie obejrzanych filmów. Zorganizowano 5 spotkań po 2 godziny w każdym przedszkolu, dla 15 dziadków i 15 wnuków chociaż mogli uczestniczyć wszyscy chętni (06, 13, 20 27 październik, 03 listopad).
Zajęcia polegały na wspólnie zorganizowanej pracy dziadków i wnucząt. Zaplanowane działanie przyczyniło się przede wszystkim do obejrzenia przez osoby starsze i dzieci miejsc w Europie których nie mieli okazji do tej pory zobaczyć, rozwinięcia umiejętności społecznych dzieci i osób starszych. Podsumowaniem działania był zorganizowany konkurs plastyczny .

„NAJPIĘKNIEJSZE  MIEJSCE  W  EUROPIE”

konkurs plastyczny
Dziadkowie i dzieci przygotowały  prace plastyczne ilustrujące obejrzane podczas realizacji projektu miejsca.  W konkursie uczestniczyło 15 dziadków i 15 wnucząt.  Uczestnicy konkursu mieli możliwość wykonania pracy plastycznej wybraną techniką i użycie różnorodnego materiału.
W  każdym z przedszkoli przyznano po trzy pierwsze miejsca,  10 wyróżnień oraz 17 nagród pocieszenia. Nagrody wręczono podczas zabawy Andrzejkowej .

ZADANIE 4  -  "MUZYCZNE  PODRÓŻE   PO  EUROPIE"

Nadrzędnym celem zajęć, przygotowanych przez nauczycielki mgr Agnieszkę Kosińską – Żaba  i  mgr Jowitę Pindela  było kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego oraz zapoznanie (poprzez muzykę i taniec) z wybranymi krajami Unii Europejskiej.   Zajęcia obejmowały tematycznie takie kraje Europejskie jak: Niemcy, Czechy, Finlandia, Anglia, Włochy Zadanie to realizowane poprzez wspólne oglądanie projekcji filmów muzyczno - tanecznych a następnie zajęcia taneczno – muzyczne. Zorganizowano   5 spotkań po 2 godziny w każdym przedszkolu, dla 15 dziadków  i 15 wnuków  chociaż mogli uczestniczyć wszyscy chętni ( 10,18,25 listopad, 01, 09 grudzień).  W trakcie każdego spotkania zaplanowano chwilę odpoczynku, z czym związany był poczęstunek składający się ze specyficznych produktów charakterystycznych dla każdego „odwiedzanego” kraju .

ZADANIE 5  - ZARZĄDZANIE  PROJEKTEM

Projektem zarządzały dyrektorki z Przedszkola Samorządowego nr 4  mgr Teresa Sari oraz z Przedszkola Samorządowego nr 6 – mgr Alicja Szlachetka, realizując zadania związane z promocją, rekrutacją, monitoringiem,  sprawozdawczością, zatrudnianiem nauczycieli odpowiedzialnych za prowadzenie zajęć oraz pełniących funkcje opiekunów wycieczek.
Projekt  został zakończony zgodnie z terminem. Realizacja projektu przebiegała bez problemów.

Dzięki wsparciu EFS  możliwe było  zrealizowanie działań o tak szerokim charakterze. 

Urząd Miasta i Gminy Myślenice był zaangażowany w realizację projektu poprzez pokrycie kosztów ogrzewania, energii i telefonów. Ponadto księgowy UMiG koordynował realizację całego przedsięwzięcia, prawidłowy i terminowy obieg dokumentacji i informacji, nadzorował sprawozdawczość merytoryczną i finansową oraz sprawował funkcje kontrolne nad pozostałymi osobami zatrudnionymi do realizacji projektu.

Linki