biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia:


I. Część dnia

630 – 900   Schodzenie się dzieci, zajęcia niekierowane, zabawy swobodne. Czas do dyspozycji nauczyciela – np. praca indywidualna i zespołowa z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym  i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, czynności porządkowe, zabawy poranne, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania .

900 - 930   Śniadanie /mycie zębów/

 


II. Część dnia

Dzieci starsze:

930 – 1045  Zajęcia kierowane: umysłowe, muzyczne, plastyczne, ruchowe, teatralne  i inne, rytmika, język angielski,  religia . Zabawy niekierowane, swobodne.

1045 - 1100  Drugie Śniadanie

11001130  Pobyt na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowe

               1130 – 1200  Obiad /mycie zębów/

 

Dzieci młodsze;

930–1000 Zajęcia kierowane: umysłowe, muzyczne,  plastyczne,   ruchowe, teatralne  i inne, język angielski. Zabawy niekierowane, swobodne.

1000- 1130  Pobyt na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowe

                1130- 1200  Obiad /mycie zębów/

 


III. Część dnia

Dzieci młodsze;

    1200 - 1400     Leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej   

 

      Dzieci starsze:

    1200 - 1230  słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej   

    1230 - 1400 czas do dyspozycji nauczyciela – np. praca indywidualna i zespołowa z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym. Pobyt na świeżym powietrzu.

1400- 1430 Czynności samoobsługowe.  Podwieczorek /mycie zębów/

1430- 1700 Zajęcia niekierowane, zabawy swobodne wg inwencji twórczej dzieci, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę, praca indywidualna, zespołowa praca z dzieckiem zdolnym, zabawy  w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się

Linki