biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

wrzesień

Ja i moi koledzy

- Zapoznanie z miejscami zabaw dzieci; zachęcanie do wyraźnego wypowiadania się na forum grupy i słuchania innych; wdrażanie do przestrzegania określonych zasad.

- Wzmacnianie siły mięśni rąk i nóg.

- Kształtowanie umiejętności liczenia w zakresie 1 - 4; wdrażanie do dbania o porządek w sali i odkładania zabawek na miejsce.

- Zapoznanie z zabawkami w sali i kącikami tematycznymi.

- Stosowanie zwrotów grzecznościowych.

- Rozwijanie zainteresowań plastycznych; kształtowanie sprawności dłoni, nadgarstków.

Nasze przedszkole

 - Wdrażanie do szanowania zabawek i odkładania zabawek na miejsce (po skończonej zabawie); nabywanie i rozwijanie poczucia empatii; rozróżnianie emocji i uczuć przyjemnych i nieprzyjemnych.

- Kształtowanie pojęcia „para”; rozwijanie umiejętności dobierania przedmiotów w pary.

- Wyrabianie reakcji na muzykę (reagowanie ruchem na rytm i tempo).

- Utrwalanie nazw kolorów; próby tworzenia i nazywania barw pochodnych; zachęcanie do starannego wykonania pracy.

Małe Dzieci Kontra Śmieci

- Rozwijanie wśród dzieci podczas zajęć, świadomości ekologicznej związanej z ponownym wykorzystaniem posegregowanych odpadów.

- Zapoznanie z pojęciem recykling

- Rozszerzenie doświadczeń i wiedzy na temat otaczającej rzeczywistości.

- Poznawanie rodzajów odpadów i ich sposobów segregacji.

- Kształtowanie zachowań i rozwijanie pozytywnej świadomości ekologicznej poprzez Ø badanie, eksperymentowanie, przetwarzanie, dziwienie się, zbieranie, porządkowanie.

Na ulicy

- Obserwacja ruchu ulicznego i działania świateł; zapoznanie z zasadami bezpiecznego poruszania się po ulicy; rozwijanie pamięci i poprawnej, wyrazistej mowy.

- Nabywanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według kształtu; wdrażanie do rozpoznawania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.

- Zapoznanie z dźwiękami pojazdów o specjalnym przeznaczeniu; kształcenie wrażliwości słuchowej; zapoznanie z numerami alarmowymi.

- Poznanie niektórych aspektów pracy policjanta i rozumienie jego społecznej roli; rozumienie, komu można podać swoje imię, nazwisko, adres: kształtowanie postawy zaufania do policjanta.

Linki