biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55
przedszkole4.myslenice@wp.pl

 
 

Zamierzenia

wrzesień

Ja i moi koledzy - Zapoznanie z miejscami zabaw dzieci; zachęcanie do wyraźnego wypowiadania się na forum grupy i słuchania innych; wdrażanie ...

październik

Dary ogrodu Cele: kształtowanie pojęcia: jesień, wypowiedzi na temat jesieni w ogrodzie; rozpoznawanie i nazywanie warzyw; kształtowanie ...

listopad

Jesienna pogoda Cele: rozwijanie spostrzegawczości i zmysłu obserwacji poprzez wskazywanie charakterystycznych cech pory roku, pogody; ...

grudzień

GRUDZIEŃ Górnicza praca – poznanie zawodu górnika - Zapoznanie dzieci z pracą górnika, wyglądem munduru galowego oraz historią ...

styczeń

STYCZEŃ Już zima - Rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu – hartowanie. - Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako ...

luty

LUTY I. Zwierzęta zimą Cele: poznanie nazw i wyglądu wybranych ptaków, które nie odlatują na zimę; rozumienie potrzeby dokarmiania ...

marzec

MARZEC I. Marcowa pogoda Cele: wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych i określeń pogody; kształtowanie ...

kwiecień

KWIECIEŃ Zwierzęta na wsi Cele: rozwijanie spostrzegawczości i mowy; wzbogacanie słownictwa o pojęcia: sadzawka, pastwisko; ...

maj

MAJ Polska moja Ojczyzna - Wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego; rozwijanie spostrzegawczości; zapoznanie z podobieństwami i ...

czerwiec

Czerwiec Dzień dziecka Wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi; rozumienie, że wszystkie dzieci mają takie same prawa; ...

Linki