Zamierzenia

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej grupy

Temat tygodnia: Domowi ulubieńcy

·        Poznanie informacji o zwierzętach domowych

·        poznanie niektóre ras psów i kotów

·        poznanie innych zwierząt domowych

·        przypomnimy jak należy dbać o pupila, co musimy mu zapewnić żeby był szczęśliwy

·        poznanie na czym polega praca weterynarza

·        ćwiczenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji, rozwijanie słownictwa, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy

Tematyka tygodnia: Domy i domki

·        Dostrzega w otoczeniu przedmioty w kształcie koła

·        Liczy elementy, porównuje liczebność zbiorów

·        Porównuje wielkości i stosuje określenia: mały, większy, największy

·        Określa położenie przedmiotów w przestrzeni, stosuje określenia: nad, obok, za, przed, pod

·        Rozwija pamięć ruchową poprzez uczestnictwo w zabawach naśladowczych

·        Wykonuje praca plastyczne różnymi technikami

·        Rozwija ogólną sprawność ruchową

Tematyka tygodnia: A deszcz pada i pada

·        przypomnienie informacji o zmianach zachodzących w przyrodzie późną jesienią, wprowadzenie pojęcia troska, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na tematy związane z uczuciami, rozwijanie umiejętności określania emocji, ćwiczenie wyobraźni, rozwijanie empatii, doskonalenie umiejętności opisywania emocji

·        poznanie znaczenia słowa szaruga, doskonalenie świadomości fonologicznej, słuchu fonematycznego, przygotowanie do umiejętności czytania i pisania, doskonalenie umiejętności wygrywania i przegrywania podczas zabawy, rozwijanie współpracy w grupie

·        ćwiczenie i podawanie nazw kierunków w przestrzeni, poruszanie się według instrukcji, rozwijanie słownictwa, rozwijanie ciekawości badawczej, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania eksperymentów, rozwijanie współpracy

·        utrwalenie informacji o deszczowej, jesiennej pogodzie, rozwijanie wrażliwości muzycznej, słuchu fonematycznego, doskonalenie umiejętności pracy w parach, utrwalenie znajomości zasad bezpieczeństwa

Tematyka tygodnia: Dbamy o zdrowie

·          utrwalanie znajomości nazw części ciała, poznanie zawodu lekarza, kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała

·          poznanie zasad utrzymania higieny jamy ustnej, poznanie zawodu stomatologa, poznanie produktów zdrowych dla zębów, rozwijanie umiejętności klasyfikacji według symbolu, kształtowanie umiejętności odwzorowywania, rozwijanie umiejętności słuchania, kształtowanie nawyku mycia zębów

·           poznanie wybranych zasad zdrowego odżywiania, kształcenie umiejętności wielozmysłowego poznawania różnych artykułów, rozwijanie motoryki małej, zachęcanie do odkrywania nowych smaków

Tematyka tygodnia: Na jesienny, smutny czas

·        doskonalenie umiejętności przeliczania, określanie liczebności zbiorów: mniej, więcej, tyle samo, rozwijanie umiejętności doliczania i odliczania, manipulowania przedmiotami, przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z prostych narzędzi, rozwijanie współpracy

·        utrwalenie informacji o skarbach jesieni, ćwiczenie pamięci, rozwijanie słuchu muzycznego, percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości muzycznej, doskonalenie współpracy w grupie

·        utrwalenie wiedzy o jesiennych zmianach w przyrodzie, doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie sprawczości, poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za innych

Temat kompleksowy: Na jesienny czas

                  poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich, np. opa­dy śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą; zwraca­nie uwagi na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie

                  poznawanie wybranych właściwości fizycz­nych śniegu i lodu, zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, poznanie figury geometrycznej – trójkąta, utrwalanie pojęć: duży, mały, rozwijanie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego utworu, doskonalenie umiejętności odwzorowywania, dostrzeganie naprzemienności (w dialogu, w tworzeniu rytmu), wdrażanie do dokładnego obserwowania otoczenia

                  poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej (podział słów na sylaby), doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych i swobodnych

 

Temat kompleksowy: Nadchodzi zima

                  poznanie sposobów ochrony przed zimnem, rozwijanie umiejętności rozpoznawania części odzieży i podawania ich nazw, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do dbania o własne zdrowie poprzez pamiętanie o odpowiednim ubiorze

                  poznanie cech zimowego krajobrazu, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni, rozwijanie motoryki, wdrażanie do zachowania estetyki pracy i porządku w miejscu pracy

                  utrzymywanie ciała w jednej pozycji, ćwiczenie ruchów w wolnym tempie i o dużym ciężarze, rozwijanie drobnej motoryki i wrażliwości dźwiękowej, poznanie wybranych utworów muzyki klasycznej, rozwijanie słuchu muzycznego, rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy ciała, uwrażliwianie na piękno muzyki klasycznej

 

Temat kompleksowy: Przygotowania do świąt

                  poznanie wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie mowy komunikatywnej i logicznego myślenia, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do aktywnego włączania się w przygotowania do świąt

                  poznanie potraw charakterystycznych dla wieczerzy wigilijnej, doskonalenie umiejętności klasyfikacji, rozwijanie umiejętności odwzorowywania, doskonalenie liczenia w zakresie 0–6, budzenie zainteresowania eksperymentami, rozwijanie wyobraźni, budzenie zainteresowania tradycjami bożonarodzeniowymi i chęci ich kultywowania

                  poznanie piosenki z repertuaru dziecięcego o tematyce związanej ze świętami, rozwijanie poczucia rytmu, rozwijanie tężyzny fizycznej, rozwijanie wrażliwości muzycznej

                  poznanie wyglądu różnych ozdób choinkowych, rozwijanie sprawności manualnej, poszerzanie doświadczeń plastycznych, zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych

 

Temat kompleksowy: Hej, kolęda, kolęda!

                  utrwalenie znajomości wybranych tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do bycia życzliwym

                  poznanie postaci Świętego Mikołaja i jego pomocników – elfów, rozwijanie umiejętności koncentracji na słowie czytanym, doskonalenie umiejętności dokonywania analizy słuchowej (podział słów na sylaby), doskonalenie sprawności manualnej, wdrażanie do współpracy podczas zabaw dydaktycznych, ruchowych i swobodnych

                  poznanie historii związanych z Bożym Narodzeniem i wybranej kolędy, rozwijanie umiejętności wokalnych i językowych, rozwijanie tężyzny fizycznej, ukazanie piękna utworów muzycznych opowiadających o świętach Bożego Narodzenia

                  utrwalanie wiadomości na temat Bożego Narodzenia, ćwiczenie pamięci, dostarczanie wrażeń sensorycznych, rozwijanie motoryki małej i wyobraźni przestrzennej, ukazywanie wartości własnoręcznie przygotowanego upominku

 

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu

Treść Elementu