Koncepcja pracy przedszkola

„Wszystko zaczyna się w przedszkolu”

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO NR 4

W MYŚLENICACH

CELE I ZADANIA:

1. Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka poprzez diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich.

2. Rozwijanie umiejętności przeżywania sukcesów, a także radzenia sobie z porażkami.

3. Tworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania  w środowisku przedszkolnym i rodzinnym,

współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

4. Angażowanie rodziców do realizacji zadań przedszkola.

5. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenie przedszkola.

6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

WIZJA PRZEDSZKOLA

1.  Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne, zapewniające wspomaganie oraz ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.

2.  Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.

3. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 

DZIECKO W NASZYM PRZEDSZKOLU JEST:

·  Zaradne, radosne, dobre, otwarte na świat i ludzi, kreatywne i empatyczne.

·  Ufne w stosunku do nauczycieli.

·  Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.

·  Twórcze i samodzielne w zabawie i nauce.

·  Wesołe, zaradne.

·  Odpowiedzialne i obowiązkowe.

·  Kulturalne i tolerancyjne.

·  Świadome różnych zagrożeń.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

W  naszym  przedszkolu:

1. Dostarczamy dzieciom miłych wspomnień na całe życie.

2. Szanujemy i przestrzegamy prawa dziecka.

3. Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane, traktowane indywidualnie i podmiotowo.

4. Pomagamy dzieciom w pozytywnym postrzeganiu siebie i rozumieniu swoich uczuć.

5. W ramach projektów unijnych kształtujemy postawę przynależności do swojego kraju oraz do Unii Europejskiej.

6. Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne.

7. Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

8. Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.

9. Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych, poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów  naszego kraju.

10. Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy.

11. Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia:

 wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.

12. Prowadzimy działania mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci.

13. Zapewniamy wszechstronny rozwój każdego dziecka.

SZCZEGÓLNĄ  UWAGĘ  ZWRACAMY  NA :

I .   Dbanie o bezpieczeństwo dzieci – realizujemy projekt  „Bezpieczne przedszkole”

a)  mamy ustalone procedury odbioru dziecka i ściśle ich przestrzegamy – deklaracje, pożegnanie,

b)  posiadamy właściwe wyposażenie przedszkola – domofon,

c)  każda grupa dzieci opracowuje kontrakt współpracy: uczymy dzieci wzajemnego szacunku i respektowania norm społecznych,

d)  systematycznie dbamy o sprzęt i wyposażenie przedszkola,

e)  uwrażliwiamy dzieci na zagrożenia płynące ze środowiska – obcy, zwierzęta, niebezpieczne zabawy, zachowania,

f)   organizujemy spotkania z policjantem, strażakiem, pracownikiem zakładu energetycznego, weterynarzem, leśnikiem….

 

II.  Adaptację dziecka w przedszkolu

a)  mamy plan adaptacji dziecka w przedszkolu,

b)  Organizujemy dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków,

c)  Organizujemy dla rodziców spotkania ze specjalistami,

d)  Prowadzimy kącik porad pedagogicznych dla rodziców,

e)  Posiadamy duże, przestronne, dobrze doświetlone sale, wyposażone odpowiednio do wieku i potrzeb rozwojowych dzieci.

 

III . Wykwalifikowaną kadrę.

Nasza dumą jest kompetentna kadra;

a)  podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe, uczestniczymy w kursach, szkoleniach, studiach podyplomowych,

b)  posiadamy kadrę z długoletnim stażem,

c)  na bieżąco studiujemy literaturę pedagogiczną,

d)  w pracy z dziećmi wykorzystujemy nowoczesne koncepcje pedagogiczne,

e)   przyjazna kadra administracyjno- obsługowa.

IV.  Staramy się o wysoki poziom przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez;

a)  rzetelne diagnozowanie rozwoju dziecka,

b)  indywidualizację pracy z dzieckiem,

c)  prowadzenie zajęć z wykorzystaniem różnorodnych , atrakcyjnych metod i form pracy,

d)  współpracujemy z poradnią Psychologiczno –pedagogiczną,

e)  rozwijamy zainteresowania czytelnicze dzieci poprzez aktywna współpracę z Biblioteką dziecięcą,

f)   współpracujemy ze Szkołą Podstawową:

–        udział w lekcjach szkolnych,

–        spotkania rodziców z dyrektorem i nauczycielami.

V.  Zbilansowaną dietę. Smaczne posiłki.

Dbamy o zdrowe nawyki żywieniowe;

a)  zapewniamy urozmaicone posiłki,

b)  dbamy o estetykę posiłków,

c)  posiłki dostarczają wszystkich niezbędnych wartości odżywczych i kalorycznych,

d)  cyklicznie organizujemy jadłospis wg. życzeń dzieci i rodziców.

VI.   Współpracę z rodzicami.

Dbamy o to, żeby rodzice byli partnerami przedszkola;

a)  zapraszamy na interesujące zajęcia otwarte,

b)  organizujemy zebrania z rodzicami dzieci,

c)  jesteśmy do dyspozycji rodziców w sprawach bieżących,

d)  wszystkie ważniejsze decyzje dotyczące dzieci w przedszkolu są konsultowane i ustalane z rodzicami.

VII.   Architekturę budynku.

Jesteśmy dumni z architektury wewnętrznej, zewnętrznej i otoczenia naszego przedszkola.

a)  w przedszkolu nie ma barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,

b)  posiadamy przestronne, jasne sale,

c)  szatnia jest wyremontowana i estetyczna,

d)  wystrój korytarza jest zmieniany zgodnie z porą roku,

e)  we wszystkich salach są wymienione okna, sale są  malowane wg potrzeb, nowe meble dla dzieci

f)   dbamy o profesjonalny wystrój korytarzy ( tablice informacyjne, kącik dla rodziców, wystawy prac dzieci),

g)  mamy nowoczesną kuchnię,

h)  duży, przestronny ogród, bezpieczny dobrze wyposażony plac zabaw, duże boisko sportowe, duże zadaszone piaskownice, nowoczesny sprzęt do ćwiczeń i zabaw w ogrodzie.

i)    przedszkole jest położone wśród drzew, w ogrodzie jest dużo różnorodnych gatunków roślin zielonych.

j)   budynek przedszkolny posiada ciekawą bryłę architektoniczną.

 

VIII.  Organizację imprez środowiskowych i integracyjnych

a)  święto pieczonego ziemniaka,

b)  wigilia,

c)  jasełka,

d)  bal karnawałowy,

e) dzień wiosny,

f) dzień Babci i Dziadka,

g) dzień Ziemi,

h)  Dzień Mamy i Taty,

i)  festyn rodzinny,

j)  pożegnanie starszaków

k) inne

 

IX.  Różne formy aktywności

a)   wycieczki

b)   wyjścia do muzeum, teatru

c)    spotkania z ciekawymi ludźmi

d)   zajęcia praktyczne: pieczenie chleba, ciast

 

X.  Rozwijanie talentów i zdolności dzieci, indywidualny rozwój dziecka

a)   spotkania ze specjalistami: psycholog, logopeda, rehabilitant

b)   zajęcia korekcyjne, logopedyczne

c) tworzenie programów pracy kompensacyjno –  wyrównawczych dla dzieci z deficytami

d)   zajęcia dodatkowe: język angielski, szachy, rytmika,  taniec towarzyski, cheerleaderki, basen

e)   udział w konkursach : plastycznych, muzycznych, recytatorskich

 

XI.  Uczestniczymy w organizacji projektów unijnych, integracyjnych, ekologicznych, prozdrowotnych i innych

a)  prowadzimy zajęcia: muzyczne, plastyczne, fizyczne, specjalistyczne, ekologiczne,

b)  organizujemy zabawy integracyjne,

c)  organizujemy konkursy z nagrodami.