biedroneczki
pszczolki
motylki
zabki
krasnale
jezyki

Przedszkole Samorządowe Nr 4 (Myślenice - Centrum)

Przedszkole Samorządowe Nr 4
(Myślenice - Centrum)
ul. Berka Joselewicza 1
32- 400 Myślenice

tel/fax: 12 272 02 55

Strona główna

Ogłoszenie dla rodziców dzieci kontynuujących
edukację przedszkolną
w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Myślenicach

Zgodnie z Ustawą Prawo Oświatowe rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola wypełniają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021-2022 w wyżej wymienionym przedszkolu. Podstawą kontynuacji pobytu dziecka w przedszkolu jest wypełniona deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego oraz deklaracja dotycząca  czasu  pobytu  dziecka przedłożona w sekretariacie przedszkola

od 1 lutego do 12 lutego 2021r.

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej przedszkola w zakładce „dla rodziców – druki do pobrania” oraz w sekretariacie.

Nie złożenie deklaracji skutkuje nie przyjęciem dziecka do Przedszkola na rok szkolny 2021/2022. 

1% dla Przedszkola

SZANOWNI PAŃSTWO!

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie 1% podatku na rzecz Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach.

Pozyskane w ten sposób środki przeznaczymy na zakup wyposażenia i nowoczesnych środków dydaktycznych dla dzieci, które posłużą do lepszego przygotowania dzieci do nauki w szkole.

Aby przekazać 1% podatku dla naszego przedszkola należy wpisać do zeznania podatkowego za rok 2020 Numer KRS: 0000052078

Cel szczegółowy: Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Myślenicach

Dziękujemy za zrozumienie i życzliwość.  Razem możemy więcej!!!

Grono Pedagogiczne i Rada Rodziców

Predszkola Samorządowego Nr 4 w Myślenicach

Akcja prowadzona jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska”  -  https://www.spsm.edu.pl/


 

Linki