Odpłatności

INFORMACJA

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach informuje:

Dziecko może korzystać z przedszkola w zakresie minimum programowego tj. 5 godzin realizowanego w naszej Gminie od 8.00 do 13.00 – bezpłatnie.

Za zajęcia świadczone przez przedszkole w czasie wykraczającym poza czas określony ustala się opłatę
 za każdą godzinę zajęć – 1,30 zł.

W przypadku, gdy dziecko pozostanie w przedszkolu dłużej niż zadeklarowano, bądź zostanie przyprowadzone wcześniej rodzic zobowiązany jest do zapłaty 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Rodzice dziecka zobowiązują się do comiesięcznej  odpłatności za korzystanie z przedszkola.
Opłaty dokonujemy z góry  do 13-tego każdego miesiąca.

KOSZT DZIENNEGO WYŻYWIENIA DZIECKA W PRZEDSZKOLU:

1 posiłek – obiad  9.00 zł

2 posiłki – śniadanie, obiad 12.00 zł

2 posiłki – obiad, podwieczorek 11.00

3 posiłki – 14.00 zł