RADA RODZICÓW

SKŁAD PREZYDIUM RADY  RODZICÓW

W  ROKU  SZKOLNYM 2022/2023

Przewodnicząca:

Barbara Kubiczek

Z-ca przewodniczącej:

Patrycja Kubiczek

Sekretarz: 

Monika Kotecka

Skarbnik: 

Dorota Jaśkowiec

Komisja Rewizyjna:

 Barbara Kubiczek

Justyna Król