RADA RODZICÓW

SKŁAD PREZYDIUM RADY  RODZICÓW

W  ROKU  SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca:

Barbara Jarczok – Kubiczek

Z-ca przewodniczącej:

Patrycja Kubiczek

Sekretarz: 

Maria Ziółkowska

Skarbnik: 

Dorota Jaśkowiec

Komisja Rewizyjna:

 Barbara Jarczok – Kubiczek

Monika Płatek