Ramowy rozkład dnia

I. Część dnia

630 – 900   Schodzenie się dzieci, zajęcia niekierowane, zabawy swobodne. Czas do dyspozycji nauczyciela – np. praca indywidualna i zespołowa z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym  i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy ruchowe, czynności porządkowe, zabawy poranne, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania .

900 – 930   Śniadanie /mycie zębów/

II. Część dnia

 

Dzieci starsze:

930 – 1045  Zajęcia kierowane: umysłowe, muzyczne, plastyczne, ruchowe, teatralne  i inne, rytmika, język angielski,  religia . Praca ze specjalistami: logopedą, surdologopedą,  pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą. Zabawy niekierowane, swobodne.

1045 – 1100  Drugie Śniadanie

1100–  1130  Pobyt na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowe

               1130 – 1200  Obiad /mycie zębów/

 

Dzieci młodsze;

930–1000 Zajęcia kierowane: umysłowe, muzyczne,  plastyczne,   ruchowe, teatralne  i inne, język angielski.  Praca ze specjalistami: logopedą, surdologopedą,  pedagogiem, oligofrenopedagogiem, terapeutą, nauczycielem wspomagającym. Zabawy niekierowane, swobodne.

1000- 1130  Pobyt na świeżym powietrzu, czynności samoobsługowe

                1130– 1200  Obiad /mycie zębów/

III. Część dnia

 

Dzieci młodsze;

    1200 – 1400     Leżakowanie, słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej  

 

      Dzieci starsze:

    1200 – 1230  słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej   

    1230 – 1400 czas do dyspozycji nauczyciela – np. praca indywidualna i zespołowa z dziećmi o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym. Pobyt na świeżym powietrzu.

1400- 1430 Czynności samoobsługowe.  Podwieczorek /mycie zębów/

1430– 1700 Zajęcia niekierowane, zabawy swobodne wg inwencji twórczej dzieci, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę, praca indywidualna, zespołowa praca z dzieckiem zdolnym, zabawy  w ogrodzie przedszkolnym. Rozchodzenie się