Nasza kadra

Nasze Przedszkole posiada wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa kolejne stopnie awansu zawodowego. Nauczyciele posiadają dodatkowe umiejętności w zakresie: terapii pedagogicznej, logopedii, kształcenia zintegrowanego, oligofrenopedagogiki, muzyki. Prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą. Kadrę placówki wspomagają swoją wiedzą specjaliści – logopeda, pedagog oraz oligofrenopedagodzy.

Wszyscy pracownicy wspólnie troszczą się o prawidłowy rozwój psychofizyczny wychowanków, wspierają rodziców w przygotowaniu dzieci do życia w rodzinie i społeczeństwie.  

Dyrekcja:

 • mgr Sari Teresa

Nauczyciele:

 • mgr Chlebda Elżbieta
 • mgr Chaberek Hanna
 • mgr Kosińska-Żaba Agnieszka – pedagog, logopeda
 • mgr Kubiczek  Anna
 • mgr Mularczyk Teresa
 • mgr Pindel Michalina
 • mgr Pindela Jowita – logopeda
 • mgr Anna Sala
 • mgr Stasiak Katarzyna – oligofrenopedagog
 • mgr Trzcińska Elżbieta – oligofrenopedagog
 • mgr Światłoń-Turała Klaudyna – terapeuta pedagogiczny surdopedagog
 • mgr Ruszkowska Natalia – nauczyciel wspomagający
 • mgr Danuta Bernaś – nauczyciel j.angielskiego
 • mgr Bartosz Danuta – nauczyciel terapeuta
 • mgr Kobiałka Ewa – nauczyciel logopeda
 • mgr Małgorzata Stożek – pedagog specjalny
 • mgr Klaudia Kubiczek Ulman – terapeuta pedagogiczny
 • mgr Kumórek Karolina – nauczyciel religii

Pracownicy przedszkola wykazują się na co dzień rzetelną pracą, pomocą i serdecznym uśmiechem.

Nauczycielom pomagają:

 • Drożdż Ewa
 • Gołąb Beata
 • Sutor Krystyna
 • Opydo Anna
 • Flaga Danuta
 • Opydo Edyta
 • Święch Danuta
 • Sałach Jadwiga

W kuchni pracują:

 • Hujdus Monika
 • Kubik Klaudia
 • Wilk Grażyna

Intendentka:

 • Kęsek Anna

Referentka:

 • Śmigla Izabela

Konserwator:

 • Wojciech Stanek