Projekty edukacyjne

W terminie od 04.09.2023r. do 13.10.2023r. w Przedszkolach Samorządowych nr 4, nr 5, nr 7 i nr 8  realizowane było zadania nieinwestycyjne  – Program Priorytetowy – edukacja ekologiczna  pn. „Nasze środowisko chronimy i ekologii się uczymy”  na kwotę: 32 830,00 zł., przy czym w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymaliśmy kwotę: 27 847,00 a z Gminy Myślenice kwotę:  4983,00 zł.

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Myślenice  możliwe było zrealizowanie działań o tak szerokim charakterze. 

link do nagrania z projektu ekologicznego tutaj:


1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycielki podczas których dzieci poszerzą swoją wiedzę o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, ochronie klimatu, będą segregować odpady, poznawały przyczyny i skutki przebywania w zanieczyszczonym powietrzu.

 

2. Warsztaty artystyczno -ekologiczne z rodzicami i dziećmi „Ekologia na co- dzień” prowadzone  również przez plastyka Panią Natalię Nowacką, w czasie których rodzice i dzieci będą ozdabiały torby wielokrotnego użytku, którymi obdarowywały mieszkańców podczas Happeningu. 

3. Warsztaty artystyczno – ekologiczne dla dzieci „Drugie życie odpadów” prowadzone przez plastyka Panią Natalię Nowacką,  w czasie których  dzieci  wykonywały instrumenty muzyczne  z recyklingu.

4. Kampania informacyjno- edukacyjna „Ekologiczny savoir-vivre”. Wykonanie zaprojektowanych przez dzieci ulotek z zakresu propagowania zasad postępowania ekologicznego i rozprowadzenie w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Myślenice oraz wśród mieszkańców gminy Myślenice w czasie happeningu i w prasie lokalnej.

5. Gminny konkurs plastyczny „Moje czyste Myślenice i ich piękne okolice”

6. Happening „O planetę dbamy i wspólnie działamy”. Happening odbył się w centrum  miasta,  została zorganizowana  akcja promocyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta i gminy oraz dzieci z myślenickich przedszkoli, której celem było zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska i promowanie świadomości ekologicznej. Odbył się przemarsz dzieci z balonami w kolorach ziemi, dzieci  rozdawały torby wielokrotnego użytku i ulotki informacyjno – edukacyjne  „Ekologiczny savoir-vivre ”  Odbył się koncert piosenek o tematyce ekologicznej i zabawy taneczno- ruchowe prowadzone przez animatorów. W trakcie happeningu mieszkańcy miasta mogli obejrzeć ruchome obrazy „ziemi” w wykonaniu dzieci. W Happeningu uczestniczyli  przedstawiciele władz miasta. Rozdane zostały również nagrody z Gminnego Konkursu Plastycznego.