Rekrutacja

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PRZEDSZKOLA

ROK SZKOLNY 2024/2025 

Od 3 czerwca 2024 r. od godz. 9.00 do 13 czerwca 2024r. do godz. 12.00
dostępne będą elektroniczne wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola na stronie:

 https://uzupelniajaca-przedszkola-myslenice.nabory.pl

Wnioski należy wypełnić w nieprzekraczalnym terminie zgodnie
ze wskazówkami systemu „NABO”.

Grupa A – dzieci 5 i 6 lat liczba wolnych miejsc – 3

Grupa B – dzieci 3 i 4 lata liczba wolnych miejsc  – 9

 Przedszkole nie posiada wolnych miejsc w oddziale integracyjnym.

Wygenerowane, wydrukowane i podpisane wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru (1 preferencji)
w nieprzekraczalnym terminie do 13 czerwca 2024 r. do godz. 1200.

28 czerwca 2024 r. o godz. 1200 zostaną podane do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 1 lipca 2024 r. o godz. 9.00 do 12 lipca 2024 r. do godz. 1200
Rodzice potwierdzają wolę przyjęcia elektronicznie.

30 lipca 2024 r. o godz. 1200 Przedszkole podaje do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 Harmonogram rekrutacji stanowi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 333/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28 grudnia 2023r.


 

  OFERTA

„Wszystkiego co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.”                                                              

 Robert Fulghum

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Myślenicach jest placówką publiczną prowadzoną przez Gminę Myślenice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty w Krakowie.

W przedszkolu funkcjonuje sześć oddziałów dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w tym jeden oddział integracyjny.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30-17.00 cały rok z przerwą wakacyjną ustaloną z organem prowadzącym.  Gmina Myślenice zapewnia bezpłatne nauczanie,  wychowanie i opiekę w wymiarze pięciu godzin dziennie, obejmującym realizację podstawy programowej, każda następna godzina pobytu kosztuje 1,30 zł.

Nasze przedszkole to bezpieczne miejsce, gdzie dzieci są radosne i twórcze, znajduje się w ogrodzonym, parterowym budynku, położone jest blisko centrum miasta, z dala od ruchliwych ulic. Posiada duży parking. Niewątpliwym atutem przedszkola jest duży ogród, podzielony na działki dla poszczególnych grup, wyposażony w atestowane urządzenia ogrodowe. Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe, sale zabaw dla dzieci są przestronne i estetycznie urządzone, kąciki zainteresowań są dobrze wyposażone w różnorodne zabawki, gry dydaktyczne, puzzle, układanki, instrumenty muzyczne, które pobudzają wyobraźnię i inwencję twórczą.

WIZJA PRZEDSZKOLA

  1. Tworzymy warunki wychowawcze i edukacyjne zapewniające wspomaganie
    i ukierunkowanie rozwoju dzieci zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.
  2. Tworzymy warunki do wszechstronnego rozwoju aktywności: społecznej, językowej, poznawczej, artystycznej, ruchowej i zdrowotnej.
  3. Przygotowujemy dzieci do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacyjnych.

 Wykorzystujemy różnorodne aktywizujące metody pracy z dziećmi np.:

metodę ruchu rozwijającego W. Sherborne;

twórczego wychowania fizycznego Rudolfa Labana ;

metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz;

metodę gimnastyki twórczej Karla Orffa;

 pedagogikę zabawy Klanza;

 metodę burzy mózgów;

 kodowania i programowania;

niekonwencjonalne pomoce dydaktyczne. 

W przedszkolu kultywuje się zwyczaje i tradycje rodzinne, regionalne i narodowe. Przedszkole współpracuje z rodzicami i środowiskiem.
Do dyspozycji dzieci jest również monitor interaktywny.

Zdrowo jemy.

Domowe, zdrowe i smaczne posiłki przygotowywane są w dobrze wyposażonej kuchni znajdującej się w naszym przedszkolu.

  W przedszkolu realizowane są programy:

„Zbieram, poszukuję, badam” Doroty Dziamskiej, Marzeny Buchnat,

 „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,

nauka czytania metodą Jagody Cieszyńskiej oraz Ireny Majchrzak.

Programy  są zgodne z podstawą programową co gwarantuje wsparcie całościowego rozwoju dzieci, harmonijny ich rozwój  i wysoki poziom przygotowania do podjęcia nauki w szkole.

OFERTA :

W ciągu dnia zapewniamy realizację podstawy programowej :

profesjonalną opiekę tworzoną przez kreatywnych nauczycieli;

opiekę specjalistów: logopedów, terapeutów, pedagoga specjalnego, psychologa;

wysoki poziom bezpieczeństwa dzieci, monitoring budynku i ogrodu przedszkola;

atrakcyjne zajęcia wychowawczo – dydaktyczne, literacko-językowe, muzyczne, plastyczne, przyrodniczo-ekologiczne, przygotowanie do nauki czytania i pisania, gimnastykę, zabawy ruchowe z elementami tańca;

zabawy kierowane i niekierowane;

zajęcia z kodowania i programowania;

język angielski dla wszystkich dzieci bezpłatnie finansowany przez Gminę Myślenice;

religia na życzenie rodziców.

Realizujemy innowacje pedagogiczne np.: „W krainie emocji”, „W krainie muzyki”, „Mali badacze-eksperymenty i doświadczenia”, „Kuchcikowo – jemy zdrowo”, „Przedszkolaki kodują”, „Logorytmika w przedszkolu – rytm ruch, słowo, dźwięk”, „Nasze emocje”, „Kreatywne zabawy sensoryczne”.

ZAJĘCIA DODATKOWE BEZPŁATNE:

Programowanie i kodowanie z wykorzystaniem robotów;

Zajęcia i zabawy z wykorzystaniem monitora interaktywnego;

„Kuchcikowo” – jemy zdrowo;

„Mały odkrywca” –  eksperymenty i doświadczenia;

Wczesna nauka czytania;

„Mały artysta”- zajęcia artystyczne;

Zajęcia logopedyczne;

Zajęcia terapeutyczne.

ORGANIZUJEMY:

wiele ciekawych wycieczek;

uroczystości, imprezy integracyjne dla całych rodzin;

spotkania z ciekawymi ludźmi;

spotkania z teatrem.

Bierzemy udział i organizujemy konkursy międzyprzedszkolne, gminne i ogólnopolskie.

Realizujemy wiele projektów i programów edukacyjnych : „Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne”, „Kubusiowi przyjaciele natury”,  „Uczymy dzieci programować”, „Dzieci uczą Rodziców” „ShowPedagogika -Dyscyplina bez nakazów – Baw się  i tańcz”,  Czyściochowe przedszkole”   i inne.

Wszystkie zajęcia przedszkolne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.

                                                                                                            ZAPRASZAMY !!!