Dyżury i e-maile nauczycielek

 

                  Imię i nazwisko

                   nauczyciela (oddział)

                           Dzień i godzina

                     konsultacji

Adres email/ Messenger

Michalina Pindel (I)

                     Czwartek 

                    13:00 – 14:00

miska.pindel@gmail.com

Anna Kubiczek (II)

                    Czwartek 

                   12:00 – 13:00

Messenger: Grupa Pszczółki

Hanna Chaberek (II)

                    Czwartek 

                    16:00 – 17:00

Messenger: Grupa Pszczółki

Jowita Pindela (III)

 

                   Czwartek

                   16:00 – 17:00

jjpp3@tlen.pl

Teresa Mularczyk (III)

                   Czwartek 

                   10:30 – 11:30

mularczyk_jerzy@interia.pl

Marzena Dobek (IV)

                        Piątek

                      11:30- 12:30

Messenger: Żabki

Halina Banowska (IV)

                         Środa

                          11:30 – 12:30

halina.banowska@wp.pl

                        Agnieszka Kosińska                         Żaba (V)

                    Czwartek 

                    11:00 – 12:00

agnieszka.kosinskazaba@gmail.com

                 Katarzyna Stasiak (V)

                         Środa

                         12:00 – 13:00

KA.STASIAK@interia.eu

                   Elżbieta Trzcińska (VI)

                        Środa

                     13:00 – 14:00

elatrzcinska@interia.pl

                Elżbieta Chlebda (VI)

                   Czwartek

                    11:00 – 12:00

jedrzejowska_e@interia.pl