Ogłoszenia:

Rodzice 😊 W poniedziałek – 17.06 o godz.15:00 zaczyna się w naszym przedszkolu Drodzy PIKNIK RODZINNY 👨‍👩‍👦‍👦 Pośród wielu przygotowanych atrakcji, zachęcamy Was serdecznie do wzięcia udziału w loterii fantowej 📋👌, która we współpracy z panią Dyrektor została zorganizowana przez Radę Rodziców naszego przedszkola. Czekać będą na Was losy za: 10, 20, 30, 50 i 100 zł 🤩, a w nich gadżety / zabawki / kredki / kolorowanki / bony / art.dla zwierzaków / puzzle / wejściówki / vouchery i wiele wiele innych 🎾⚽🫧 Uwaga ‼️📣 KAŻDY LOS po zakończeniu loterii fantowej bierze udział w dodatkowym losowaniu fantastycznych nagród 🙌 Wśród nich znajdą się m.in.: *Voucher na diagnozę SI o wartości 500 zł *Voucher na zakąski o wartości 300 zł *Voucher do „Studio Figura” o wartości 230 zł *bony do restauracji o wartości 200 zł *Inne vouchery np. -fotograficzna sesja rodzinna, -masaż relaksacyjny, -na wybrane usługi w salonie kosmetycznym, -na indywidualną sesję treningową, -na zakup tortu okolicznościowego -do pizzerii A także różne wejściówki, m.in: *park rozrywki Rabkoland *Inwałd Baśniowa Warownia i Park Miniatur *Termy Chochołowskie *Mokis ” Magiczny Koncert – Bajki Świata” Oraz mnóstwo innych wartościowych niespodzianek 🎁💝 Dochód z loterii w całości zostanie przekazany na cel pikniku, jakim jest doposażenie ogrodu dla dzieci🎡🥅 Wraz z Dyrekcją, Paniami oraz obsługą przedszkola jeszcze raz serdecznie ❣️Zapraszamy❣️ Do zobaczenia
Dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024

               Ważna informacja dla rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających
do przedszkoli, którzy z uwagi na obowiązki zawodowe są zainteresowani posyłaniem dzieci do przedszkoli podczas przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2023/2024.

            Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie w sekretariacie przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wniosku do dnia
10 czerwca 2024 r. Szczegółowe informacje organizacji dyżuru wakacyjnego udziela dyrektor przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

                   Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach informuje, 
iż w roku szkolnym 2023/2024 przedszkole pełni dyżur wakacyjny 
od 01.08.2024 roku do 31.08.2024 roku. Nasze przedszkole dysponuje 50 miejscami na dyżur wakacyjny. 

Wnioski będą wydawane w sekretariacie przedszkola od dnia 13 maja 2024r. 

W przypadku większej liczby dzieci chętnych na dyżur niż liczba miejsc dostępnych
w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń,
tj. data złożenia wniosku w sekretariacie wraz z kompletem dokumentów.

   Regulamin organizacji dyżuru wakacyjnego dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Myślenice znajduje się w Załączniku nr 1 do  Zarządzenia Nr 247/2019 Burmistrza Miasta
 i Gminy Myślenice z dnia 24 września 2019 r., który można przeczytać na poniższej stronie internetowej:

https://bip.malopolska.pl/umigmyslenice,a,1679815,zarzadzenie-nr-247-2019-burmistrza-miasta-i-gminy-myslenice-z-dnia-24-wrzesnia-2019-roku-w-sprawie-r.html

               Z dyżuru wakacyjnego mogą korzystać tylko dzieci, których obydwoje
rodzice pracują i w tym czasie nie korzystają z urlopu (np. wypoczynkowego jak
również macierzyńskiego, wychowawczego itp.).
  Zgodnie z art. 31 Konwencji

o Prawach Dziecka, rodzice powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku
i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.

Wykaz Przedszkoli Samorządowych i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach
Podstawowych prowadzących dyżur wakacyjny w roku szkolnym 2023/2024 znajduje się na poniższej stronie internetowej:

https://myslenice.pl/dyzury-wakacyjny-w-przedszkolach,art-5229

       Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające 
do Przedszkola Samorządowego nr 4 w Myślenicach, a następnie dzieci
z innych przedszkoli, które mogą być przyjęte tylko w przypadku wolnych miejsc.


 
UWAGA !

Dyrektor oraz Nauczyciele w porozumieniu z Radą Rodziców apelują do wszystkich Rodziców o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola.

   Zgodnie ze Statutem Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.6, cyt. „rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel)”.

Rodzice dzieci wykazujące objawy choroby są zobowiązani do przyniesienia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może przebywać w przedszkolu. / Statut Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.7/

Rodzice dzieci  zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji. / Statut Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.8/

           Ponadto zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauczycielki mają obowiązek codziennie przebywać z wszystkimi dziećmi na polu. Nie ma możliwości pozostawienia w przedszkolu dzieci, po przebytych chorobach bez opieki nauczyciela.

Bardzo prosimy do stosowania się do obowiązujących przepisów.