Ogłoszenia:


 

 

 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 02.10.2023 (poniedziałek) godz.10:00

W programie:

– zabawy ruchowe przy muzyce

– konkurs piosenki o jesieni

– degustacja pieczonego ziemniaka

– zabawy na zamku dmuchanym bezpłatnie udostępnionym przez PSB Mrówka Myślenice

Zapraszamy dzieci z wszystkich oddziałów!
Happening ekologiczny

„O planetę dbamy i wspólnie działamy”

W dniu 27.09.2023 (środa)  o godz. 9:30 w centrum miasta odbędzie się akcja promocyjno – edukacyjna dla mieszkańców miasta i gminy oraz dzieci
z myślenickich przedszkoli, której celem będzie zwrócenie uwagi na potrzebę walki ze smogiem i segregacji śmieci.

Dzieci maszerować będą ulicami miasta niosąc balony w kolorach ziemi, rozdawać będą torby wielokrotnego użytku oraz ulotki informacyjno – edukacyjne „Ekologiczny savoir – vivre”. Odbędzie się koncert piosenek
 o tematyce ekologicznej i zabawy taneczno – ruchowe prowadzone przez animatorów Baśniowej Krainy. W trakcie happeningu mieszkańcy miasta będą mogli obejrzeć ruchome obrazy „ziemi” w wykonaniu dzieci. 

  Zapaszamy !!!

WARSZTATY ARTYSTYCZNO – EKOLOGICZNE:  „Drugie życie odpadów”

organizowane w ramach zadania nieinwestycyjnego Program Priorytetowy – edukacja ekologiczna pn.:  „Nasze środowisko chronimy i ekologii się uczymy” finansowanego przez WFOŚiGW w Krakowie oraz Gminę Myślenice.

Zajęcia prowadzone będą przez plastyka Panią Natalię Nowacką,

dzieci wykonają instrumenty muzyczne z recyklingu.

Kolejność zajęć:

13.09.2023 (środa)

Oddział V Krasnale – godz. 8:00 – 9:00

Oddział IV Żabki – godz. 9:00 – 10:00

14.09.2023 (czwartek)

Oddział VI Jeżyki – godz. 8:00 – 9:00

Oddział I Biedronki – godz. 9:00 – 10:00

18.09.2023 (poniedziałek)

Oddział II Pszczółki– godz. 8:00 – 9:00

Oddział III Motylki– godz. 9:00 – 10:00

Bardzo prosimy o przyniesienie przez dzieci materiałów takich jak:  małe, twarde pudełka oraz małe butelki plastikowe po wodzie.

WARSZTATY ARTYSTYCZNO – EKOLOGICZNE Z RODZICAMI I DZIEĆMI

„Ekologia na co dzień”

Warsztaty prowadzone  przez plastyka Panią Natalię Nowacką,

w czasie których rodzice i dzieci będą ozdabiać torby wielokrotnego użytku, którymi obdarujemy mieszkańców podczas Happeningu.

Kolejność warsztatów:

15.09.2023 (piątek) – godz. 15:00 – 17:00

Oddział – I Biedronki

Oddział – II Pszczółki

11.10.2023 (środa) – godz. 15:00 –  17:00

Oddział – IV Żabki

Oddział – VI Jeżyki

12.10.2023 (czwartek) – godz. 15:00 – 17:00

Oddział –  III Motylki

Oddział – V Krasnale

Serdecznie zapraszamy!


W terminie od 04.09.2023r. do 14.10.2023r. w Przedszkolach Samorządowych nr 4,nr 5, nr 7 i nr 8  realizujemy zadanie nieinwestycyjne  – Program Priorytetowy – edukacja ekologiczna  pn. „Nasze środowisko chronimy i ekologii się uczymy”  na kwotę: 32 830,00 zł., przy czym w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Krakowie otrzymujemy kwotę: 27 847,00 a z Gminy Myślenice kwotę:  4 983,00 zł.

         W przedszkolach będzie realizowane szereg działań :

  1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycielki podczas których dzieci poszerzą swoją wiedzę o prawidłowej gospodarce odpadami komunalnymi, ochronie klimatu, będą segregować odpady, poznawały przyczyny i skutki przebywania w zanieczyszczonym powietrzu.

  2. Warsztaty artystyczno -ekologiczne z rodzicami i dziećmi „Ekologia na co- dzień” prowadzone przez również przez plastyka Panią Natalię Nowacką, w czasie których rodzice i dzieci będą ozdabiać torby wielokrotnego użytku, którymi obdarujemy mieszkańców podczas Happeningu. 

  3. Warsztaty artystyczno – ekologiczne dla dzieci „Drugie życie odpadów” prowadzone przez plastyka Panią Natalię Nowacką,  w czasie których  dzieci będą wykonywać instrumenty muzyczne  z recyklingu.

  4. Kampania informacyjno- edukacyjna „Ekologiczny savoir-vivre”. Wykonanie zaprojektowanych przez dzieci ulotek z zakresu propagowania zasad postępowania ekologicznego i rozprowadzenie w placówkach oświatowych Miasta i Gminy Myślenice oraz wśród mieszkańców gminy Myślenice w czasie happeningu i w prasie lokalnej.

  5.  Gminny konkurs plastyczny „Moje czyste Myślenice i ich piękne okolice”

  6. W konkursie plastycznym weźmie udział 424 dzieci z Gminy Myślenice. Prace plastyczne oceniane będą przez jury w 4 grupach wiekowych 3, 4 , 5, 6 latki.   Wystawa nagrodzonych prac zostanie zorganizowana w 2 największych przedszkolach a ponadto nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane  mieszkańcom miasta m.in.  w bibliotece publicznej , MOKiS.  Uczestnicy otrzymają nagrody, wyróżnienia, nagrody pocieszenia oraz dyplomy. 

  7. Happening „O planetę dbamy i wspólnie działamy”. Happening odbędzie się w centrum  miasta,  zostanie zorganizowana  akcja promocyjno-edukacyjna dla mieszkańców miasta i gminy oraz dzieci z myślenickich przedszkoli, której celem będzie zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony środowiska i promowanie świadomości ekologicznej. Odbędzie się przemarsz dzieci z balonami w kolorach ziemi, dzieci będą rozdawać torby wielokrotnego użytku i ulotki informacyjno – edukacyjne  „Ekologiczny savoir-vivre ”  Odbędzie się koncert piosenek o tematyce ekologicznej i zabawy taneczno- ruchowe prowadzone przez animatorów. W trakcie happeningu mieszkańcy miasta będą mogli obejrzeć ruchome obrazy „ziemi” w wykonaniu dzieci. W Happeningu uczestniczyć będą przedstawiciele władz miasta. Rozdane zostaną również nagrody z Gminnego Konkursu Plastycznego.

 Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Myślenice  możliwe będzie zrealizowanie działań o tak szerokim charakterze.


 

UWAGA !

Dyrektor oraz Nauczyciele w porozumieniu z Radą Rodziców apelują do wszystkich Rodziców o przyprowadzanie tylko zdrowych dzieci do przedszkola.

   Zgodnie ze Statutem Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.6, cyt. „rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel)”.

Rodzice dzieci wykazujące objawy choroby są zobowiązani do przyniesienia zaświadczenia od lekarza, że dziecko jest zdrowe i może przebywać w przedszkolu. / Statut Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.7/

Rodzice dzieci  zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji. / Statut Przedszkola § 27 ust. 5, pkt.8/

           Ponadto zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauczycielki mają obowiązek codziennie przebywać z wszystkimi dziećmi na polu. Nie ma możliwości pozostawienia w przedszkolu dzieci, po przebytych chorobach bez opieki nauczyciela.

Bardzo prosimy do stosowania się do obowiązujących przepisów.