Organizacja grup przedszkolnych 2022/2023

ODDZIAŁ  I

Nauczycielki : mgr Michalina Pindel

        Dyr mgr Teresa Sari

           mgr Teresa Mularczyk

         mgr Hanna Chaberek

                    Pomoc do dzieci: Danuta Święch

                Pomoc nauczyciela: Ewa Drożdż

ODDZIAŁ  II

Nauczycielki: mgr Anna Kubiczek

mgr Hanna Chaberek

Pomoc nauczyciela: Danuta Flaga

 

ODDZIAŁ  III      

Nauczycielki: mgr Jowita Pindela

    mgr Teresa Mularczyk

Pomoc nauczyciela : Beata Gołąb

Nauczyciel wspomagający: mgr Natalia Ruszkowska

                                                                               Pomoc nauczyciela : Jadwiga Sałach
 

ODDZIAŁ  IV

Nauczycielki:  mgr Marzena Dobek

Halina Banowska

 Pomoc nauczyciela : Anna Opydo

ODDZIAŁ  V

Nauczycielki: 

mgr Katarzyna Stasiak

        mgr Agnieszka Kosińska – Żaba

Pomoc nauczyciela : Krystyna Sutor

ODDZIAŁ  VI  

mgr Elżbieta Trzcińska

mgr Elżbieta Chlebda

  Pomoc nauczyciela : Edyta Opydo