You are currently viewing Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników oświaty. Nasze przedszkolaki również chciały podziękować w tym dniu, swoim ukochanym paniom i pracownikom przedszkola za uśmiech, życzliwość i trud włożony w ich wychowanie, za opiekę, dobre rady, czyste sale, wszelkie naprawy oraz smaczne posiłki. Słowa tych podziękowań zawarte były w wierszach, piosenkach i tańcach, przygotowanych przez dzieci z grupy V. Za ciekawy i udany występ przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami. Na zakończenie tej miłej uroczystości pani dyrektor życzyła wszystkim zdrowia, pomyślności i radości z wykonywanej pracy oraz powodzenia w życiu zawodowym i osobistym. Przedszkolaki, które tego dnia wyglądały bardzo elegancko złożyły wspólnie życzenia.