You are currently viewing Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Światowy Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto. Z roku na rok stan naszej planety ulega pogorszeniu, dlatego także nasze przedszkole obchodzi corocznie to ważne wydarzenie w celu promowania ochrony środowiska oraz pobudzenia wrażliwości ekologicznej dzieci. Nasze przedszkolaki ubrane na zielono wzięły udział w różnych ekologicznych zabawach. Odbyła się praktyczna nauka segregacji śmieci, oraz sadzenie roślin w skrzynkach i donicach. Każdy z nas może dbać o środowisko, a odpowiednimi działaniami i postawami możemy zapobiegać jego zanieczyszczeniu. Dzieci brały udział w licznych zajęciach nawiązujących do tego ekologicznego święta. Powstało wiele wspaniałych prac plastycznych. Przyroda to nieodłączny element naszego życia, dlatego dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup skrzynek ,doniczek . Dziękujemy wszystkim rodzicom za przyniesienie kwiatów.