You are currently viewing Happening ekologiczny

Happening ekologiczny

Happening „O planetę dbamy i wspólnie działamy”. Happening odbył się w centrum miasta, został zorganizowany w celu zwrócenia uwagi na potrzebę ochrony środowiska i promowanie świadomości ekologicznej. Happening był zorganizowany dla mieszkańców miasta i gminy oraz dzieci z myślenickich przedszkoli. Happening rozpoczął się przemarszem dzieci z balonami w kolorach ziemi. Dzieci rozdawały torby wielokrotnego użytku i ulotki informacyjno – edukacyjne „Ekologiczny savoir-vivre ” Odbył się koncert piosenek o tematyce ekologicznej i zabawy taneczno- ruchowe prowadzone przez animatorów. W trakcie happeningu mieszkańcy miasta mogli obejrzeć ruchome obrazy „ziemi” w wykonaniu dzieci. W Happeningu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta. Rozdane zostały również nagrody z Gminnego Konkursu Plastycznego. Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Gminy Myślenice możliwe było zrealizowanie działań o tak szerokim charakterze.