You are currently viewing PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

ŻEGNAJ ZIMO – WITAJ WIOSNO” –CZYLI PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Ach! Co to był za dzień ….Słońce świeciło pierwszymi wiosennymi promieniami prosto w okna naszego przedszkola. Po długiej zimie w końcu powitaliśmy wiosnę. Chcemy ciepła, kwiatów, zielonych drzew i śpiewających ptaków!!! Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny czyli 21 marca wszystkie grupy uczestniczyły w uroczystości pt „Żegnaj zimo – witaj wiosno